Mesiac úcty k starším v Horných Kočkovciach

327

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach pod vedení svojej predsedníčky Eleny Gelnarovej zorganizovala stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Akcia sa konala v piatok 13. októbra v priestoroch firmy Mikona. Zúčastnilo sa jej okrem členov aj hostia – poslankyňa mestského zastupiteľstva Irena Kováčiková a vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Renáta Holáková. V úvode akcie pripravila kultúrny program Základná škola s materskou školou Slovanská, v ktorom deti zarecitovali a zaspievali a zatancovali prítomným rodičom, starým rodičom a ostatným členom Jednoty dôchodcov. Po kultúrnom programe nasledovalo malé občerstvenie a oslavujúci dôchodcovia pokračovali v družnej zábave.

Primátor mesta Mgr. Rastislav Henek pozdravil tento týždeň všetkých púchovských seniorov:
„Október vnímame ako mesiac úcty k starším. Dôkazom našej úcty k starším nie sú len prázdne reči. Pozornosť a úctu k starším by sme všetci mali prejavovať počas celého roka. Za naše mesto Púchov svedčia činy. Bezplatné cestovanie MHD, projekt náramkov záchrany, zľavnené obedy v školských zariadeniach, bezplatné právne poradenstvo pre seniorov a zdravotne postihnutých, organizovanie úspešných kultúrno-zábavných posedení „Čaj pre seniorov“ hovoria za všetko. Ja verím, že budeme v tomto pozitívnom prístupe pokračovať aj naďalej. Dovoľte mi poďakovať sa Vám, milí naši seniori, za Vašu doterajšiu prácu pre našu spoločnosť, za Vaše skúsenosti a poznania, ktorými nám uľahčujete každodenný uponáhľaný rodinný, pracovný i verejný život. Zaslúžite si našu prácu a obdiv. Prajem Vám všetkým veľa zdravia, síl, optimizmu a pozitívnej energie, aby ste boli dôkazom toho, že jeseň života sa dá užívať plnými dúškami.“