Mestská polícia hlási

105

Opitý zaspal pri múriku

Hliadka mestskej polície preverovala telefonické oznámenie, podľa ktorého na Nábreží slobody v Púchove pri múriku leží neznámy muž. Po príchode hliadky na miesto hliadka zistila, že na tráve pri múriku spí neznámy muž zjavne pod vplyvom alkoholu. Po zhotovení fotodokumentácie bol vyzvaný na predloženie dokladu totožnosti. Nakoľko nemal u seba občiansky preukaz, predložil vodičský preukaz. Mestskí policajti muža poučili, že sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku. Priestupok je v riešení.

Pomohli otvoriť

O pomoc požiadala mestských policajtov žena z Požiarnej ulice, ktorá si pribuchla bezpečnostné dvere na byte. Hliadku požiadala o pomoc pri otvorení bytu na šiestom poschodí. Hliadka mestskej polície pomohla zabezpečiť otvorenie bytu.

Smrad otravuje celú bytovku

Hliadka mestskej polície prešetrovala oznámenie, podľa ktorého na Ulici 1. mája zhromažďuje osoba v jednom z bytov rôzne predmety, odpad, ale aj pokazené potraviny. Zápach sa šíril po celej bytovke. Žena, ktorá v byte bývala, ani po niekoľkonásobnom zvonení mestským policajtom neotvárala. Z bytu bolo cítiť silný zápach, ktorý sa šíril do spoločných priestorov. Následne hliadka navštívila väčšinovú majiteľku uvedeného bytu v mieste bydliska. Bola upovedomená o nevyhovujúcom hygienickom stave bytu, ktorý zapríčinila užívateľka bytu. Majiteľka prisľúbila, že byt vyčistia.

Jazvečíka odovzdali majiteľke

Hliadka mestskej polície zistila priestupok na Námestí slobody, kde sa voľne pohyboval jazvečík malého vzrastu hnedej farby. Mestskí policajti psa odchytili, nezistili žiadne vonkajšie poranenie. Hliadka zistila pravdepodobné bydlisko majiteľa psa, asi po dvoch hodinách mu jazvečíka odovzdali. Priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu o chove psov je v riešení.  

Zdroj: MsP Púchov.