Na podporu enviroprojektov môžete financie aj zo župnej kasy

37

Podať projekt z environmentálnej oblasti môže verejnosť v rámci grantového systému Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelené oči do konca augusta.

Ešte dva a pol mesiaca môže verejnosť vďaka Zeleným očiam premeniť svoje environmentálne ladené projekty na skutočnosť. Grantový systém TSK, ktorý kraj spustil v roku 2016, je zameraný na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia na území župy, na podporu environmentálnych nápadov obyvateľov kraja vyčlenila župa už druhým rokom 100 tisíc eur.

Príležitosť urobiť svoje okolie zelenším využilo tento rok aj Centrum sociálnych služieb Bôrik v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktoré sa do grantu Zelené oči zapojilo prostredníctvom občianskeho združenia (OZ) Ľudia pre Bôrik. Finančné prostriedky vo výške takmer 2 000 eur v rámci projektu Znižovanie environmentálnej záťaže separovaním odpadu boli využité na nákup špeciálnych kontajnerov na vybrané komodity a kompostérov.

V rámci enviroprojektu zariadenia sídliaceho na hornej Nitre sa uskutočnil aj workshop na tému znižovania environmentálnej záťaže separovaním odpadu, zrealizovaný bol vďaka spolupráci OZ Ľudia pre Bôrik so žiakmi 8. a 9. ročníka Základnej školy v Nitrianskom Pravne. „Chceli by sme poďakovať Trenčianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie finančných prostriedkov a vedeniu ZŠ za pomoc pri realizácii workshopu. Návštevníci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, naučili sa, čo tvorí naše odpady, čo sa deje pri recyklácii a ako dlho trvá v prírode rozloženie rozličných odpadov,“ uviedol riaditeľ CSS-Bôrik Róbert Orság. Okrem teoretických poznatkov si prítomní mohli separáciu odpadu aj názorne vyskúšať. 

Ak vás projekt inšpiroval, niečo podobné môžete vo svojom okolí zrealizovať aj vy. Stačí vyplniť žiadosť, ktorú nájdete na webovom sídle kraja v sekcii Regionálny rozvoj a odoslať ju na Úrad TSK, nie však neskôr ako 31. augusta 2019. Potrebné informácie k žiadosti nájdete v priloženej infografike:

Zdroj: TSK