Návšteva splnomocnenca vlády pre šport Karola Kučeru

185

Dňa 4. 4. 2022 navštívil naše mesto bývalý tenisový reprezentant Slovenska, súčasný poslanec NR SR a zároveň splnomocnenec vlády SR pre šport Karol Kučera. Najskôr zavítal na mestský úrad, kde sa stretol s primátorkou mesta Katarínou Henekovou a viceprimátorom Lukášom Ranikom. Rozprávali sa o finančnej podpore športu zo strany mesta a tiež o možnostiach štátu prispieť k rozvoju našich športovísk a športových klubov.

Splnomocnenec vlády pre šport Karol Kučera po stretnutí povedal: „Chcem sa poďakovať za stretnutie, rád som sa oboznámil so športovou infraštruktúrou, plánovanou a aj doteraz vybudovanou, s prioritami mesta (sú to športy futbal, hokej a volejbal). Veľmi vítam koncepciu mesta do roku 2026, ktorá môže slúžiť ako dobrý podklad na čerpanie eurofondov, o ktoré sa veľmi snažíme… Vysvetľovali sme si aj procesné veci, aký je systém, ako treba byť pripravený, ako vláda momentálne rozmýšľa, ako by sa mohla športová infraštruktúra systematickejšie financovať.“

Primátorka mesta Katarína Heneková sa o rokovaní s Karlom Kučerom vyjadrila: „Som rada, že sme mohli predstaviť nielen koncepciu športu v našom meste, ale aj celkové fungovanie športu, hlavne športu detí a mládeže, na čo kladieme naozaj veľký dôraz. Prešli sme si informácie o našich športoviskách, o fungovaní a financovaní športu v meste a myslím, že sa máme s čím pochváliť. Hľadali sme možnosti, akým spôsobom sa dá zapojiť do rôznych výziev o finančnú podporu, aby sme mohli ešte viac rozšíriť možnosti pre deti a mládež športovať v meste Púchov.“

Viceprimátor mesta Lukáš Ranik po spoločnej návšteve športovísk MŠK a súkromných športovísk Športcentra a sTC uviedol: „Pochválili sme sa so športovými benefitmi, ktoré mesto Púchov prináša našim deťom. Ďalej sme sa rozprávali o rozvoji našej športovej infraštruktúry a investičných projektoch, ktoré pripravujeme. Teší ma, že štát vyčleňuje čoraz viac peňazí na rozvoj športovísk a prvýkrát budú vyčlenené finančné prostriedky aj cez eurofondy na rozvoj športovej infraštruktúry prostredníctvom plánu obnovy a to takmer pol miliardy eur! Pánovi splnomocnencovi som taktiež ukázal športoviská a multifunkčné komplexy v meste. Mestské aj súkromné. Dnes to bolo veľmi podnetné stretnutie a veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu.“

Slavomír Flimmel