Nové lesné schodisko ku včelnici

134

Realizácia prvkov Lesoparku na Lachovci pokračuje podľa schválenej koncepcie – lesné schodisko ku včelnici (dodávateľ Služby Trník, cena 17.452,80€) bolo ukončené. Začiatkom júna bola zahájená realizácia lesnej učebne a zároveň bola podaná žiadosť o finančné prostriedky cez Interreg v spolupráci s Uherským Hradišťom.

Foto: Slavomír Flimmel