Nový chodník v Nových Nosiciach

226

Milí Púchovčania, ako poslanec MsZ v Púchove za miestnu časť Nové Nosice Vám s radosťou môžem oznámiť, že sa nám podarilo zrekonštruovať starý betónový chodník ponad železničnou traťou, miestnymi spoluobčanmi nazývaný „skratka“.

Keďže na Nových Nosiciach zatiaľ nemáme žiadny chodník popri hlavnej ceste, tento krátky úsek čiastočne nahrádza bezpečné spojenie pešej a cyklistickej dopravy do centra mesta Púchov. Stará časť chodníka bola vybudovaná za socializmu svojpomocne, v tom čase organizované bývalým poslancom MsZ pánom Vincentom Lutišanom. Prechod po starom chodníku bol obtiažny, hlavne pre matky s kočíkmi, našich starších spoluobčanov, tiež zdravotne postihnutých ľudí. Postupne bolo za mojej súčinnosti dobudované na spomínanom chodníku bezpečné zábradlie pracovníkmi podniku technických služieb, tiež na krátkom zúženom mieste bol chodník rozšírený.

Dnes sa môžeme hrdo pochváliť naozaj peknou prácou a zrekonštruovaním starého chodníka. Šírkové pomery sa zjednotili, nová vrstva asfaltovej zmesi chodník vyrovnala a prejazd po novej vrchnej vrstve bude odteraz bezpečnejší. Popri chodníku bola tiež osadená odpočinková lavička a doplnená okrasná zeleň. Tento zrekonštruovaný úsek je v poslednom čase veľmi frekventovaný, obyvatelia mesta Púchov ho využívajú na prechádzky do blízkeho okolia, tiež je tu zvýšený pohyb cyklistov.

Touto cestou by som chcel ako poslanec za miestnu časť osobitne poďakovať viceprimátorovi Lukášovi Ranikovi, ktorého úsilím bolo zrealizované toto pekné malé dielo, slúžiace širokej verejnosti. Veľké poďakovanie patrí tiež pracovníkom zhotoviteľa Doprastav, a.s.

Emil Filo, poslanec MsZ