Dajme im šancu žiť!

89

Žijú s nami a medzi nami. Nie sú to ľudia, ale malé zvieratá a vtáci. Áno aj tí, ktorí nás ráno budia svojim spevom a ohlasujú nám príchod nového dňa. Až vtedy si s úľavou uvedomíme, že nežijeme vo vyprahnutej púšti. Ale pre zvieratá voľne žijúce okolo nás, nás ktorí žijeme v meste, na sídliskách, ktoré sú obkolesené asfaltom a betónom, sa život v určitých momentoch môže zdať ako život na vyprahnutej púšti. Nemajú totiž prístup k vode. Pomôžme im, dajme do tienených priestorov napríklad plastové vaničky z obalov potravín naplnené vodou a vodu priebežne doplňujme. Vodu, ktorú všetky žijúce tvory potrebujú k životu. Aj tie, ktoré žijú s nami a medzi nami. Ďakujem.

Daniel Lako, poslanec MsZ

Foto: pixabay