Nový riaditeľ spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK

1390

Na základe výsledkov výberového konania nastúpil 1. apríla 2016 do funkcie riaditeľa Mestského bytového podniku, s. r. o. Ing. Ivan ANDREJČÍK: „Verím, že na základe svojich teoretických znalostí a praktických skúseností budem pozitívnym prínosom pre riadenie spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. a garanciou zvýšenia efektívnosti výroby a distribúcie tepla v sústave CZT mesta Púchov.“

Z jeho životopisu vyberáme:
– po ukončení stredoškolského štúdia na Gymnáziu v Púchove, absolvoval štúdium na VŠDS v Žiline a neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na SVŠT v Bratislave so zameraním na priemyselnú energetiku
– v rokoch 1981 až 1991 pracoval v š. p. PIO TEXING Trenčín na stredisku so zameraním na inžinierske činnosti v oblasti energetiky a pracovného prostredia
– po roku 1991 bol spoluzakladateľom spoločnosti TEXING-ENERING, a. s. Trenčín, ktorá svoju činnosť orientovala na poskytovanie projektových a inžinierskych služieb so zameraním na výstavbu a modernizáciu energetických zdrojov a zariadení v priemyselnej a komunálnej sfére
– v roku 1998 založil vlastnú spoločnosť MER-TEX Trenčín, s. r. o., ktorá projektovú a inžiniersku činnosť rozšírila o realizáciu vypracovaných projektov, t. j. projekty boli zmluvnému partnerovi dodávané „na kľúč“
– od r. 2014 až doteraz pracoval na pozícii analytik – senior v spoločnosti e-Dome, a. s., ktorá sa špecializuje na komplexné riešenia pre energetickú a prevádzkovú efektívnosť budov, polyfunkčných objektov a hospodárskych areálov s garantovaným výsledkom úspor

Z množstva realizovaných projektov uvádzame:
– Ing. Andrejčík, ako konateľ spoločnosti je autorom a generálnym projektantom realizovaného projektu centrálneho zásobovania teplom mesta Púchov
– Kompletná rekonštrukcia horúcovodných a teplovodných rozvodov v meste Banská Bystrica v rozsahu cca 45 km
– Rekonštrukcia celkom 23 zdrojov tepla v meste Banská Bystrica
– Kompletná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v využitím OZE areálu Letecké opravovne Trenčín
– Výstavba zdroja tepla pre Letecké opravovne Banská Bystrica
– Zásobovanie teplom sídliska JUH Tornaľa
– Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Trenčín – projekcia
– Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianske Stankovce – projekcia
– Analýza vhodnosti použitia metódy EPC pri komplexnej rekonštrukcii energetického hospodárstva NsP Nové Zámky

Ing. Andrejčík je držiteľom:
– osvedčenia SKSI – Autorizovaný stavebný inžinier so špecializáciou I4 – líniové vedenia a špecializáciou A2 – energetické vybavenie stavieb – vykurovacie a klimatizačné zariadenia
– osvedčenia MH SR – O odbornej spôsobilosti v elektroenergetike
– osvedčenia SKSI – Energetický audítor
-red-