Nový školský rok s novým ihriskom

402

Na mieste starého a zdevastovaného ihriska v areáli SOŠ Obchodu a služieb v Púchove vyrastie nové, multifunkčné. Okrem žiakov ho bude môcť využívať aj verejnosť, výstavbu zaplatí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).

Ten v roku 2014 hospodáril s prebytkom vo výške 4,5 mil. eur, zafinancuje z neho projekty z oblasti zdravotníctva a školstva. Z peňazí bude o.i. podporená aj výstavba šiestich multifunkčných ihrísk na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Voľba padla aj na Púchov. „SOŠ obchodu a služieb v Púchove v súčasnosti nemá vlastnú telocvičňu, výuku telesnej výchovy v zimných mesiacoch realizuje v prenajatých priestoroch MŠK Púchov, v teplých mesiacoch využíva športové ihrisko v areáli školy, ktoré však 25 rokov neprešlo žiadnou rekonštrukciou a nespĺňa účel. Jeho technický stav je nevyhovujúci – je tam nerovný a popraskaný povrch, chýbajúce mantinely a oplotenie, hrozí tam riziko úrazu,” informuje referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK Róbert Mikudík. Viacúčelové ihrisko poteší priaznivcov hádzanej, basketbalu, volejbalu, hokejbalu, tenisu, či florbalu. „Multifunkčné ihrisko v SOŠ obchodu a služieb v Púchove bude spĺňať najnovšie bezpečnostné a technické štandardy. Ihrisko bude zhotovené z kvalitných, vysoko záťažových materiálov, bude mať kvalitný EPDM povrch, oplotenie, stĺpiky a mantinely, ochranné siete. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ktorý by mal byť známy koncom augusta 2015. Predpokladaná hodnota zákazky VO bola stanovená na 116 642 EUR (s DPH).” Riaditeľ školy Ivan Kasár neskrýva radosť. „Všetko sa pohlo a všetko je pripravené. V priebehu októbra – novembra by už malo ihrisko stáť. Snažil som sa o to päť rokov a konečne sa to podarilo, som šťastný. Keď bude hotové, nastavíme pravidlá užívania a za poplatok ho určite otvoríme aj pre verejnosť,” dodáva.

Lucia Žatková