Okresné kolo Pytagoriády

148

Centrum voľného času Včielka v spolupráci so ZŠ Gorazdova v Púchove zorganizovali v dňoch 26.-27.3.2019 pre žiakov od 3. triedy ZŠ až po žiakov 8. triedy ZŠ a študentov 8- ročného gymnázia 40. ročník Pytagoriády.

Ide o veľmi populárnu súťaž, do ktorej sa žiaci radi prihlasujú, pre žiakov tretieho ročníka je to prvá skúsenosť zažiť matematických súperov na úrovni okresnej konkurencie. V 40. ročníku Pytagoriády spolu súťažilo 157 žiakov zo 17 škôl z okresu Púchov (ZŠ Dolné Kočkovce, ZŠ s MŠ Horovce, ZŠ Streženice, ZŠ s MŠ Visolaje, CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ Beluša, ZŠ s MŠ Lazy p/M, ZŠ s MŠ Lysá p/M, ZŠ Lednické Rovne, ZŠ s MŠ Lednica, ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ J.A. Komenského Púchov, ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ s MŠ Slovanská Púchov, ZŠ Záriečie, ZŠ Zubák, Gymnázium Púchov).

Víťazi súťaže a úspešní riešitelia:

Kategória P3 – 3. trieda ZŠ:

1. miesto – Kuchtová Ivana ZŠ s MŠ Lazy p/M
2. miesto – Gábel Samuel ZŠ Mládežnícka Púchov
3. miesto – Machýlová Timea ZŠ Gorazdova Púchov

Súťaže sa zúčastnilo v kat. P3 26 žiakov, z toho úspešných bolo 14 žiakov.

Kategória P4 – 4. trieda ZŠ:

1. miesto – Gažo David ZŠ s MŠ Horovce
2.-3. miesto – Potáč Samuel ZŠ Mládežnícka Púchov, Ďurčík Jakub ZŠ Lednické Rovne

Súťaže v kat.P4 sa zúčastnilo 32 žiakov, z toho úspešných bolo 14 žiakov.

Kategória P5 – 5. trieda ZŠ:

1. miesto – Ciesar Tomáš ZŠ Lednické Rovne
2. miesto – Panáček Šimon ZŠ s MŠ Lysá p/M
3. miesto – Kauzal Branislav ZŠ s MŠ Lysá p/M

Súťaže v kat. P5 sa zúčastnilo 28 žiakov, z toho úspešných bolo 14 žiakov.

Kategória P6 – 6. trieda ZŠ a žiaci 8-ročného gymnázia:

1. miesto – Ondejčíková Lea ZŠ Mládežnícka Púchov
2.-3. miesto – Hoždorová Alexandra ZŠ s MŠ Lysá p/M, Filko Alex ZŠ Beluša

Súťaže v kat. P6 sa zúčastnilo 26 žiakov, z toho úspešní boli 3 žiaci.

Kategória P7 – 7. trieda ZŠ a žiaci 8-ročného gymnázia:

1. miesto – Panáčková Adriana ZŠ s MŠ Lysá p/M
2. miesto – Svitková Barbora ZŠ Mládežnícka Púchov
3.-4. miesto – Svatoňová Sarrah ZŠ s MŠ Lazy p/M, Galko Lukáš ZŠ Gorazdova Púchov

Súťaže v kat. P7 sa zúčastnilo 23 žiakov, z toho bolo 7 úspešných.

Kategória P8 – 8. trieda ZŠ a žiaci 8-ročného gymnázia:

1. miesto – Bradáč Samuel ZŠ Mládežnícka Púchov
2. miesto – Mišíková Katarína ZŠ Mládežnícka Púchov
3. miesto – Černuch Dominik Gymnázium Púchov

Súťaže sa v kat.P8 zúčastnilo 22 žiakov, z toho úspešných bolo 8 žiakov.

Všetkým víťazom a úspešným riešiteľom gratulujem, zároveň ďakujem všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaž pripravili. Moje poďakovanie patrí okresnej komisii Pytagoriády za kvalitné hodnotenie súťaže, vedeniu ZŠ Gorazdova Púchov za spoluprácu pri organizovaní, zabezpečení súťaže a pani kuchárkam za výborný obed. Najúspešnejší riešitelia z kategórií P6-P8 boli navrhnutí na celoštátne kolo Pytagoriády v Trenčianskych Tepliciach.

Gabika Támová