Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

316

Okresné kolo v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko sa uskutočnilo v CVČ Púchov v utorok, 24. januára a zúčastnilo sa ho 25 dievčat a chlapcov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Medzi najmladšími si víťazstvo a postup do krajského kola zaslúžila žiačka zo ZŠ Gorazdova Púchov – Tamarka Pšenáková. Na druhom mieste skončila Dominika Pleváková zo ZŠ J. A. Komenského Púchov a tretiu priečku obsadil Tomáš Staňo zo ZŠ s MŠ Horovce.

V druhej kategórii prednášali povesti žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ, kde do krajského kola postúpila Ella Mičková zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, druhá bola Simonka Húževková zo ZŠ Slovanská Púchov a na treťom mieste skončil Peter Gašpár zo ZŠ Gorazdova Púchov.

Do poslednej kategórie boli zaradení žiaci 6. a 7. ročníkov ZŠ. V krajskom kole nás bude reprezentovať Natália Obšivanová zo ZŠ Gorazdova Púchov. Druhé miesto patrí Márii Šalamúnovej z Gymnázia a tretia sa umiestnila Michaela Plánovská zo ZŠ Mládežnícka Púchov.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a víťazom držíme palce, aby sa z vyšších kôl vrátili z čo najlepším pocitom. Ďakujeme aj ostatným účastníkom za to, že sme mali možnosť vypočuť si v ich podaní, veľmi pekné povesti od rôznych slovenských autorov.

-di-