Opekačka SZZP v Horných Kočkovciach

112

Na tradičnej jesennej „opekačke“ členovia ZO SZZP Púchov v piatok 22. septembra 2023 opäť trávili čas v prírode v Horných Kočkovciach „Pod privádzačom“.

Za sprievodu krásnych ľudových piesní harmonikára a spevu si 86 zúčastnených členov zaspievalo a zatancovalo. Nálada bola naozaj skvelá a preto nechýbal úsmev na tvári a radostný smiech z vydareného podujatia. Každý si sám poopekal slaninku aj špekáčiky. Pozvanie prijala aj primátorka Katarína Heneková, ktorá pozdravila zdravotne postihnutých a popriala veľa elánu členom a aj podporu ZO SZZP z MsÚ. Prítomní boli aj majitelia Hotela Vyšehrad z Turčianskych Teplíc, ktorí dlhodobo umožňujú výhodné zľavnené relaxačné pobyty pre našich členov a prispievajú víkendovými wellness pobytmi do tomboly.

Peter Farkaš, kronikár ZO SZZP
Foto: Slavomír Flimmel