Opravy komunikácií a nové parkoviská

148

Aktuálne prebieha v meste Púchov viacero opráv miestnych komunikácií – napr. oprava Novonosickej ulice a chodníka do Nových Nosíc. V uplynulých dňoch prebiehali tiež opravy na uliciach: Okružná, Nimnická cesta a Svätoplukova ulica (v časti Keblie). Okrem toho sa rozširuje počet parkovacích miest na Ulici obrancov mieru a Komenského ulici.

Foto: Slavomír Flimmel