Oslavy SNP v Europarku a Mladoňove

143

Mesto Púchov v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Púchov oslávilo v utorok 29. augusta 79. výročie Slovenského národného povstania.

Mesto pri pietnom akte v mestskom parku pri pomníku pamiatky padlých v 1. a 2. svetovej vojne reprezentovala primátorka mesta Katarína Heneková, poslanci mestského zastupiteľstva Irena Kováčiková, Ján Riško a Juraj Lednický. K zhromaždeným prítomným občanom sa prihovorila primátorka mesta Katarína Heneková a zástupkyňa ZO SZPB Irena Kováčiková, ktorá vo svojom príhovore uviedla:

„Slovenské národné povstanie, ktorého výročie si dnes pripomíname, je pre mňa spojené s hrdinstvom a na druhej strane s vďakou. Je nám cťou, že si pri našom pamätníku môžeme uctiť pamiatku obetí a uvedomiť si nevyčísliteľnú hodnotu hrdinstva a obetavosti účastníkov povstania, ale aj hlboký a oduševnený príklad spolupráce, spojenectva, zjednotenia sa a vzájomnej pomoci v ťažkých časoch.

29. augusta, pred 79 rokmi hlas slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice volal národ do zbrane proti hitlerovskému fašizmu a jeho prisluhovačom. Slovenský národ prejavil svoje odhodlanie, keď so zbraňou v ruku bránil právo na slobodný život pre ľudí , že sa dokázal postaviť proti nepriateľovi, ktorý mal pocit neporaziteľnosti a ktorý napáchal vo svete toľko zla.

Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky, bojovať za svoju národnú a štátnu existenciu.

Odkaz povstania je nevysychajúcim prameňom našej nezlomnosti. V augustových dňoch 1944 povedal náš národ svoje rozhodné NIE! Ľudia žili v ťažkej obe, v dobe kedy ľudský život akoby tratil svoju hodnotu. Ľudia umierali nielen na fronte, ale aj vo svojich domovoch.Za každý odpor voči režimu, za pomoc partizánom človek riskoval to najcennejšie – svoj život a životy svojich blízkych.

Toto výročie využívame aj na to, aby sme si pripomenuli dôležitosť slobody. Tým ako sa vojna vzďaľuje, až sa stráca v minulosti, nové generácie ľudí si už nevedia ani predstaviť jej hrôzy a rozmer. Mier považujú za samozrejmú súčasť života. Nielen mladí ľudia, ale aj tí dlhšie žijúci v mieri môžu nadobudnúť presvedčenie, že mier je, keď u nás nie je vojna, keď sa strieľa niekde inde, že sa nás netýka.

Podľa jednej starej múdrosti mier prináša bohatstvo, bohatstvo prináša pýchu, pýcha prináša vojnu, vojna prináša chudobu, chudoba pokoru a až pokora prináša mier. Nesúhlas s vojnou a mierové posolstvo si potrebujeme pripomínať stále a v dnešných časoch viac ako pred tým. Vojna je v súčasnosti veľmi blízko. Dotýka sa nás, našej krajiny, samotných občanov. Preniká do našich životov, do našich domácností. Mnohí ľudia cítia strach a nenávisť.

Neznáma budúcnosť, šírenie nenávistných myšlienok sa nám môžu dostávať pod kožu. Preto potrebujeme odsúdiť agresiu, zlomyseľnosť, podporovať ľudskosť, nenásilné jednanie, diplomaciu.

Nezabúdajme na tých, ktorí v SNP a v boji proti fašizmu položili svoje životy za našu slobodu. Nezabúdajme na obete, hrdinov, činy a na všetko, čo sa viaže s odbojom a povstaním.

Život aj po týchto udalostiach išiel ďalej, no mnohí pamätníci sa s tragickými udalosťami, ktoré prežili , nikdy nevyrovnali. Vojna prináša nepokoj, strach, oberá ľudí o bezpečný život. Vojna je veľmi zlá. Želajme si mier pre všetkých.“

Foto: Slavomír Flimmel