OZ Púchovské labky rieši problém s túlavými mačkami

585

Zuzana Obertová Gábelová spolu s poslancami z VMČ Pod Lachovcom Danielom Lakom a Pavlom Melišíkom už dlhšiu dobu upozorňujú na problém túlavých mačiek a hlavne ich nekontrolovaného rozmnožovania. Mačky sú veľmi užitočné pri likvidácii hlodavcov v meste a hlodavce môžu prenášať nebezpečné choroby. Sú to mačky, ktoré lovom hlodavcov chránia naše zdravie. Jediným riešením problému stabilizácie počtu voľne sa pohybujúcich sa mačiek v meste je systematická kastrácia, ktorú za pomoci mesta a aktívnych občanov pomôže zorganizovať novovzniknuté občianske združenie (OZ) Púchovské labky. Pre začiatok poslanec Daniel Lako na projekt kastrácie mačiek prispel zo svojej poslaneckej odmeny sumou 500 eur. Mesto Púchov v decembri 2019 podporilo OZ Púchovské labky sumou 450 eur určenou na nákup materiálu (misky, pelechy, škrabadlá, prenosné klietky, krmivo) a na rok 2020 schválilo dotáciu 1.500 eur.

Ako nás informovala referentka pre životné prostredie MsÚ Martina Knížatová, mesto Púchov po dohode s OZ Púchovské labky začiatkom marca 2020 objednalo základné ošetrenie a kastráciu túlavých mačiek z Púchova u MVDr. Angely Mituníkovej z Veterinárnej ambulancie PB – VET. Objednávka je časovo ohraničená pre tento rok, prípadne do vyčerpania sumy 1.500 eur. Za tieto financie bude OZ Púchovské labky zabezpečovať kastráciu kocúrov a sterilizáciu mačiek, vrátane odčervenia a zástrihu ušnice (značka, podľa ktorej sa dá určiť, že zviera je kastrované). MVDr. Angela Mituníková používa pri kastrácii vstrebateľné stehy – čiže mačky môžu byť relatívne na druhý deň vypustené do pôvodného teritória. Náklady na prevoz znáša OZ Púchovské labky.

Nie všetky mačky a mačiatka majú šťastie v tom, že sú súčasťou ľudskej rodiny ktorá sa o ne stará. Ich osud nie je poslancom z VMČ Pod Lachovcom a ľuďom z OZ Púchovské labky ľahostajný. Hlavne mačiatka trpia rôznymi chorobami a hladom. Tie je potrebné odchytiť, zaočkovať, nakŕmiť, dať do karantény a hlavne nájsť im nový domov. Niekedy sa ozve záujemca z druhého konca republiky a ak je záujem potvrdený, OZ Púchovské labky po podpísaní adopčnej zmluvy a zaplatení adopčného poplatku dovezie mačiatko priamo do nového domova. Tento adopčný poplatok však nepokrýva ani polovicu nákladov na ošetrenie a kastráciu, a preto ak vám nie je osud týchto niekoľko desiatok túlavých mačiek a opustených mačiatok ľahostajný, prispejte akoukoľvek sumou na účet OZ Púchovské labky.

Kontakt na OZ: zuzana.gab@centrum.sk, FB: OZ Púchovské labky

Číslo účtu OZ Púchovské labky: SK2356000000007250225001

Slavomír Flimmel, foto: pixabay