Polícia informuje

167

Pes nezostal na ulici

Púchovskí mestskí policajti zistili na základe telefonického oznámenia priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta. Žena z Púchova oznámila, že na cestnom moste cez Váh chytila malého túlavého psa, ktorý ohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pes malého vzrastu bez obojka, vôdzky, čipovania a vonkajších zranení bol v čase o 21.00 hod. umiestnený do záchytného koterca v areáli Podniku technických služieb mesta Púchov. O psovi informovali mestskí policajti Občianske združenie Hafkáči, vzhľadom na teplotu pod bodom mrazu psa následne na vlastnú žiadosť prichýlila žena z Púchova.

Vietor zvalil plot

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého je zvalené oplotenie stavby na Ulici dvory. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili, že oplotenie stavby od bytového domu Rubicon C je zo strany od supermarketu vplyvom vetra zvalené na zem. V okolí oplotenia neboli žiadne stopy, ktoré by naznačovali, že oplotenie zvalil niekto úmyselne. Z miesta bola zhotovená fotodokumentácia s telefonickými kontaktmi zodpovedných osôb stavby – stavebný dozor.

Odmietol ošetrenie

Na tiesňovú linku 159 prijali mestskí policajti telefonické oznámenie, že na autobusovej zastávke za mostom do Nosíc leží opitý muž. Hliadka na mieste našla muža z Nosíc, ktorý pri sebe nemal doklad totožnosti. Bol zranený aj napriek tomu odmietol ošetrenie. Na jeho žiadosť bol prevezený do miesta bydliska. Priestupok riešený napomínaním.

Nechcel odísť…

Pri kontrole unimobunky na cintoríne hliadka mestskej polície zistila, že v unimobunke je bezdomovec, ktorý ju odmietal opustiť. Urobil to až po niekoľkých dôrazných výzvach mestskej polície. Hliadka tiež zistila, že bezdomovec bol už ráno pod vplyvom alkoholu. Na malom okne v zadnej časti pravej bunky chýba kľučka na uzatvorenie a v obidvoch častiach útulne zhromažďujú prespávajúci staré odevy, textilný a potravinový odpad.

Nebezpečnú šachtu zabezpečili

Obyvateľ Púchova oznámil na oddelenie mestskej polície, že na Streženickej ceste za kruhovou križovatkou je otvorená teplovodná šachta. Hliadka mestskej polície našla na uvedenom meste otvorenú, asi dva metre hlbokú teplovodnú šachtu, z ktorej bol odtiahnutý ťažký betónový panel. O prípade hliadka informovala majstra z Podniku technických služieb Mesta Púchov, ktorý prisľúbil nápravu. Hliadka následne v záujme bezpečnosti obyvateľov zabezpečila nebezpečné miesto páskou.

MsP Púchov