Projekt ELoGE – spolupráca samospráv v Európe

112

V dňoch 17.-21. apríla sme sa spolu s viceprimátorom Petrom Bílikom za Mesto Púchov zúčastnili, na základe pozvania a na náklady Rady Európy a Ministerstva vnútra SR, študijnej návštevy v talianskom meste Terst. Táto návšteva bola určená pre slovenské samosprávy, ktoré boli v roku 2022 ocenené v rámci projektu ELoGE (Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných na Slovensku) zdieľaním svojich skúseností s talianskymi samosprávami. Medzi zúčastnenými boli aj zástupca Rady Európy, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zástupca OZ Dobrý úradník.

Súčasťou pobytu boli workshopy, semináre a výmena skúseností s talianskymi úradmi a inštitúciami, či už na pôde talianskej obchodnej komory ako aj v historickej budove mestského úradu v Udine. Popri tom, sme navštívili aj mesto Aquileia, ktoré je miestom svetového dedičstva Unesco s veľkolepými vykopávkami. Organizátori nám predstavili niekoľko zaujímavých projektov na možnú cezhraničnú a medzi obecnú spoluprácu a mali sme možnosť sa zoznámiť s úžasnými ľuďmi z ostatných samospráv na Slovensku a vymeniť si svoje poznatky a skúsenosti.

Marián Ondrička, MsÚ