PTSM vytvorí nové bezbariérové prechody

164

Na základe opakovaných žiadosti občanov Púchova (mestskej časti Vieska) Podnik technických služieb mesta ide urobiť bezbariérové prechody na chodníku od kruhového objazdu pri benzínovej pumpe Shell až po koniec mestskej časti Vieska. Súčasný stav je skutočne nebezpečný, či už pre chodcov a cyklistov, ale najmä pre mamičky s detskými kočiarmi.

Zdroj: PTSM