Rekonštrukcia elektrického vedenia v Hornej Breznici vyvolala vlnu nespokojnosti

121

Počas minuloročného lockdownu zrušila Stredoslovenská distribučná (SSD) väčšinu plánovaných akcií spojených s odstávkami. Obyvateľom to pomohlo počas mimoriadnej situácie, ale rekonštrukcie a výstavba nových elektrických vedení sa dostali do sklzu. Teraz to dobieha odberateľov aj distribútora.

Plánovaná rekonštrukcia elektrického vedenia v Hornej Breznici v okrese Púchov vyvolala medzi miestnymi obyvateľmi vlnu nespokojnosti. Prekážajú im plánované odstávky elektriny súvisiace s prácami, ktoré zasiahnu aj susednú obec Zubák.

Nevyhnutné obmedzenia sa týkajú jedenástich dní počas novembra a pocíti ich približne 600 odberných miest. Prvú odstávku (3.11.) už majú za sebou, ďalšie prídu v termínoch 9.11. – 12.11., 15.11., 16.11., 18.11., 19.11. a 22.11. – 23.11. vždy v čase približne od 7:30 do 18:00 hod. Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej však avizujú, že počas jednotlivých dní urobia v rámci možností všetko pre to, aby odstávky skrátili na nevyhnutné minimum. „Bude to závisieť od viacerých okolností, napríklad od počasia, schodnosti terénu a plynulosti montážnych prác dodávateľskej spoločnosti, ktorá pre nás rekonštrukciu realizuje,“ vysvetlil Michal Zajaček, projektový manažér SSD. Zdôraznil, že práce sa nedajú vykonať pod napätím a v tomto prípade neexistuje technické riešenie, ktoré by umožnilo dotknuté obce zásobovať z inej vetvy distribučnej sústavy.

Odstávka sa plánuje, poruche príde náhle

Rekonštrukciou prejde úsek vzdušného vedenia vysokého napätia v dĺžke zhruba tri a pol kilometra. Práce zahŕňajú demontáž päťdesiatich stĺpov, výstavbu nových v pôvodnej trase, výmenu vodičov a rekonštrukciu trafostanice. Rozpočet presahuje sumu 115-tisíc eur. „Vedenie pochádza ešte z roku 1958, čomu zodpovedá aj jeho fyzický stav. Množstvo stĺpov je drevených. Ak ich včas nevymeníme za betónové, môžu ohroziť nielen distribúciu elektriny, ale aj obyvateľov a majetok v ich blízkosti,“ skonštatoval Zajaček.

Hoci odstávky elektriny dočasne skomplikujú život stoviek obyvateľov, SSD vysvetľuje, že obmedzenia sú nevyhnutné, aby nedošlo v blízkej budúcnosti k oveľa vážnejším zásahom do ich pohodlia. O plánovaných odstávkach a ich rozsahu informovali energetici obyvateľov s niekoľkotýždňovým predstihom, takže sa môžu pripraviť. V prípade poruchy by prišiel výpadok elektriny nečakane a pri rozsiahlejšom poškodení vedenia by mohli stovky domácností zostať bez prúdu aj niekoľko dní nepretržite.

Ústretový krok za pol milióna eur

„Ak chceme distribuovať elektrinu bezpečne a bez výpadkov, sústavu musíme rozširovať a rekonštruovať počas celého roka. Spravujeme 35-tisíc kilometrov vedení, preto je absolútne nemožné prispôsobovať naše aktivity požiadavkám jednotlivých odberateľov. Nikdy nenájdeme vhodný kompromis. Niekomu prekážajú odstávky v lete, niekomu v zime, školám cez vyučovanie, turistickému ruchu cez prázdniny, firmám dopoludnia, domácnostiam popoludní,“ zdôvodnil harmonogram rekonštrukcie Marek Štrpka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej distribučnej.

„V roku 2020 sme na žiadosť Ministerstva hospodárstva SR vyšli obyvateľom v ústrety. Počas pandemického lockdownu sme zrušili takmer všetky investičné akcie spojené s odstávkami elektriny. Žiaci a študenti sa vzdelávali dištančne a mnoho ľudí pracovalo z domu. Nechceli sme im situáciu ešte zhoršovať. Teraz nám Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plánuje znížiť zisk o takmer pol milióna eur, pretože sme nenaplnili investičné plány. Naša spoločnosť je prísne regulovaná štátom a legislatívou. Musíme sa držať nastavených pravidiel a robíme to aj v tomto prípade. Aj keď sa to niektorým odberateľom nepáči, postupujeme nielen podľa zákona, ale aj v ich záujme. V posledných rokoch nás trápia veterné kalamity čoraz častejšie. Blíži sa zima a je otázka týždňov, kedy príde ďalšia. Som presvedčený, že strpieť plánované odstávky je menej náročné, ako sa náhle vysporiadať s dlhodobým výpadkom,“ uzavrel M. Štrpka.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.

Stredoslovenská distribučná, a. s.