Seniori zdobili vianočné stromčeky pred divadlom

163

Tento rok opäť vianočné stromčeky pred Divadlom Púchov ozdobili členovia púchovských organizácií Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Jednoty dôchodcov Slovenska, Denného centra seniorov v Púchove, Ligy proti reumatizmu a Asociácie nepočujúcich Slovenska. Vydarenú akciu prišla večer pozdraviť aj primátorka mesta Katarína Heneková.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel