Spona z obdobia púchovskej kultúry

87

Predmet mesiaca október 2023

Predmetom mesiaca október 2023 je spona z lokality Nimnica – Holíš (okres Púchov). Jej dĺžka je 50 mm, má lyžicovitý tvar, je fragmentárne zachovaná a vyrobená zo železa. Podľa starších múzejných dokumentov je spona datovaná do doby laténskej (púchovská kultúra). Do archeologického fondu vlastivedného múzea sa dostala v roku 2006.

Archeologická lokalita Nimnica – Holíš sa na Považí radí tiež k tým významnejším. Toto neveľké výšinné sídlisko leží severovýchodne od Nimnice. Jeden z prvých vedeckých pracovníkov, ktorý lokalitu začal skúmať, bol významný archeológ a rodák zo Žiliny, Anton Petrovský-Šichman (1919 – 1967). Podľa archeológov bolo temeno lokality Holíš dokonca opevnené. Známy archeológ Mgr. Jozef Moravčík, ktorý dlhé roky pracoval v Považskom múzeu v Žiline píše, že nielen Holíš, ale aj priľahlé svahy a okolité priestory ako Paprudné, Humnište, Prievraty a pod. prezrádzajú známky osídlenia už od staršej doby železnej, cez mladšiu dobu železnú až po začiatok doby rímskej. V lokalite bolo nájdených mnoho fragmentov keramiky radenej k lužickej aj púchovskej kultúre, a dokonca i také nálezy, ktoré svedčia o vzájomnom prelínaní oboch kultúr. Lokalitu Holíš preskúmal archeológ Mgr. J. Moravčík spolu s členmi archeologického krúžku, ktorého predsedom bol istý čas aj pán Štefan Meliš.

Zaujímavosťou je, že celkový rozsah osídlenia tohto miesta nie je doposiaľ úplne známy, no svojím umiestnením ho možno zaradiť k jedným z najvyššie položených výšinných sídlisk na Považí a viaže sa k prechodu starodávnej považskej cesty cez rozhranie uvedeného územia.

Dominika Kukučová