Vlastivedné múzeum vydalo publikáciu o architektúre Považskej Bystrice

224

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici vydalo novú knižnú publikáciu s názvom Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica – centrum a podhradie. Jej autorom je Ing. arch. Marek Turošík, ArtD.

Odborná monografia podáva prvýkrát uceleným spôsobom prehľad o hodnotných budovách v centre Považskej Bystrice a v Považskom Podhradí.

Obe mestské časti sú najskôr predstavené z pohľadu urbanistického vývoja, nasledujú informácie o vybraných stavebných objektoch, ktoré sú doplnené fotografiami súčasného stavu a dobovými snímkami. Prezentované objekty boli zostavené na základe zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych pamätihodnostiach a spomínaného odborného výskumu architekta M. Turošíka. Okrem množstva historických i súčasných fotografií nájdu čitatelia v publikácii aj vloženú prílohu s plánmi a pôdorysmi na ďalšie štúdium.

Kniha bola uvedená do života v sobotu 23. septembra 2023 v Dome kultúry v spolupráci s Mestom Považská Bystrica v rámci podujatí Dní európskeho kultúrneho dedičstva. „Krstnými rodičmi“ knižnej novinky sa stali Ing. Juraj Pekár, autor VZN o miestnych pamätihodnostiach, a Mgr. Helena Hollá, riaditeľka považskobystrického archívu. Viceprimátor dr. Igor Steiner udelil pri tejto príležitosti autorovi Marekovi Turošíkovi ďakovný list primátora Mesta Považská Bystrica.

Vydanie knihy bolo hradené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja a Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Publikácia stojí 40 eur a záujemcovia si ju môžu zakúpiť v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici