Úsmev ako dar

112

Vybrali sme sa v nedeľu s manželkou na prechádzku do kúpeľov Nimnica.

Pekné počasie predurčovalo ozajstný zážitok. Na konci ulice Novonosická skratkou smer Nosice, cez nový železničný most sme sa dostali na pravý breh koryta Váhu.

Zostali sme prekvapení novou asfaltovou cestičkou z Nimnice priamo až do kúpeľov ponad hlavnú cestu. Jedná sa o týždeň vybudovaný, resp. vyasfaltovaný krátky úsek ponad hlavnú cestu ako bezpečné spojenie z už vybudovanej cyklotrasy a železničného mosta do kúpeľov Nimnica, určený pre peších, príp. cykloturistov.

Bola to naozaj pekná prechádzka lesným porastom, okolie rozprávkovo sfarbené jesennými farbami čarovnej prírody. V kúpeľoch sme si dali kávičku a posedeli na slniečku na terase pred kúpeľným domom. Stretli sme veľa známych, prehodili pár slov a každé stretnutie bolo sprevádzané pozdravom a úsmevom. Nádherné počasie podporovalo túto činnosť. Stačí tak málo a pozdrav aj neznámeho človeka je nielen slušnosť, ale aj dar. A úsmev nás nič nestojí a poteší každého človeka. Učme my, starší, naše vnúčatá pozdraviť každého človeka, zvlášť starších a obdariť ich úsmevom. Nádherné jesenné dni využime na prechádzky v okolí nášho mesta.

Máme tu nádherné výhľady, nové stavby, je čo obdivovať. Holíš, Štepnica, Hradisko sú vrcholy, ktoré sa oplatí navštíviť.

Ďakujeme tam hore, že sme dnes šťastní tu dole.

Príroda je mocný čarodej smelo sa do nej zaodej.

A ten úsmev podarujem aj Tebe, nech sme stále milí k sebe.

Emil Filo, foto: Emil Filo