Z činnosti Výboru mestskej časti č. 3 Námestie

120

Plocha pred bytovým domom 1408 na Námestí slobody dostala nový šat

Jednou z aktivít Výboru mestskej časti č. 3 Námestie sú aj návrhy na zlepšovanie životného prostredia. Obyvatelia bytovky na Námestí slobody č. 1408 požadovali odstrániť nízko rastúce kríky v zelenom páse pred bytovkou, ktorá stojí súbežne s cestou do Kauflandu a uskutočniť novú parkovú úpravu. Dôvodom požiadavky odstránenia nízko rastúcich kríkov bol neporiadok, ktorý sa pod nimi držal a výskyt hlodavcov, pre ktoré boli výborným úkrytom. Zámer obyvateľov bol podporený členmi VMČ a tak požiadavka putovala ku kompetentným na mestský úrad, konkrétne Ing. Martine Knížatovej, z oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu, ktorej ďakujeme za to, že okolie domu je dnes naozaj záhradkou, ktorá spríjemňuje život nielen obyvateľom bytovky, ale aj ľuďom, ktorí tadiaľ prechádzajú. Dnes, pri návšteve obchodného domu Kaufland, prejdete popri upravenej ploche. Zamestnanci firmy RaR creative – Mgr. Rosina plochu oddrnili, strhli plachtu, navozili substrát, previedli drobnú výsadbu na 5-tich plochách. Posadili skupinky tvorené z 1 ks ihličnanu jedľa srienistá (nízka forma) a 2 ks listnatých kríkov – bršlenov. Ako to krásne vyzerá vidieť na priloženej fotografií.

Poďakovanie členov VMČ patrí aj vedeniu a zamestnancom firmy RaR creative – Mgr. Rosina. Som presvedčená, že o novú výsadbu sa obyvatelia bytovky budú starať a že prípadní vandali ju zďaleka obídu.

Irena Kováčiková, predsedkyňa VMČ č. 3