Z práce Podniku technických služieb

130

Pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov zabezpečovali údržbu odtoku dažďových vôd v Župnom dome. Pomocou plošiny odstránili z rín napadané listy zo stromov, vyčistili aj zvislé odtokové rúry. Odtok dažďovej vody v Župnom dome by mal byť v ďalšom období bezproblémový.

Zdroj: PTSM