Začala sa výstavba haly…

687

Moja fikcia

Minulý týždeň sa položili základy novej haly na ploche za ZŠ Komenského. Nová hala má rozmery 4 x 2m a výšku 1m. Bude slúžiť pre 200 malých mimozemských návštevníkov z planéty Lána. Ich mimozemské koráby budú pristávať na Ul. J. Kráľa, ktorú úplne zablokujú. Bude prejazdná len pre ich autobusy ktoré budú mať zástavky aj na Ul. Vodárska. Ako odškodnenie za uvedené komplikácie mimozemšťania postavia sochu nadživotnej veľkosti samozvanému zbojníckemu kráľovi Považia Michalovi, ktorý dodržiaval všetky zákony, nepil za volantom a bol duševne úplne zdravý.

Toľko fikcia. Fikcia znamená, že je to všetko vymyslené – fiktívne. A prečo som použil fikciu? Vysvetlenie bude na záver článku.

A teraz poďme do reality. Mesto sa v posledných rokoch veľmi aktívne snaží získať Eurofondy pre realizáciu svojich investičných zámerov. Mestu sa pod vedením pani primátorky Katky Henekovej mimoriadne darí. Doteraz nám odsúhlasili projekty za viac ako 4 mil. eur. Spomeniem napríklad kompostáreň, rekonštrukciu autobusového nádražia na železničnej stanici a veľa ďalších. A chceme ešte viac, mesto sa prihlasuje do všetkých výziev, ktoré sú v súlade s plánovaným rozvojom mesta. Jedna takáto výzva je aj na výstavbu športovej haly. Samozrejme výzvy majú finančné limity a záujem samospráv je veľmi veľký. Preto je vždy uprednostnený ten, ktorý má najlepšie pripravenú sprievodnú dokumentáciu. Takže ak mesto podá žiadosť a má zabezpečené spolufinancovanie, pozemok, spracovanú vizualizáciu a dokonca aj prípravu územnej dokumentácie, vtedy má veľkú šancu, aby financie dostalo. A to sa presne stalo aj v prípade zámeru výstavby športovej haly, ktorej vizualizácia bola vsadená na voľný mestský pozemok – školský dvor ZŠ J. A. Komenského. Stále sme v rovine zámeru realizácie, ktorý slúži ako príloha k žiadosti o finančnú dotáciu. Ak by sme dotáciu získali, až vtedy sa rozhodne, na ktorom mestskom pozemku sa hala postaví. Mesto muselo zvoliť ten najľahší možný variant, pozemok, kde nie sú inžinierske siete, káblové rozvody a pod., pretože k nim všetkým sú potrebné vyjadrenia a súhlasné stanoviská. Aj preto padlo rozhodnutie s výberom ZŠ J. A. Komenského. Ako sa hovorí: kto rýchlo dáva – dva krát dáva. To platí aj pri podávaní žiadostí.

Ja ako poslanec za VO č.1 som pri oboznámení so zámerom vzniesol námietku voči lokalizácii haly, ale bol som uistený, že sa jedná len o proces v súlade s podaním žiadosti. Je fakt, že ZŠ J. A. Komenského by pre svojich žiakov potrebovala pre výučbu telesnej výchovy ďalšie priestory. Preto som navrhol, aby sa uvažovalo s dvoma alternatívami, jedna je prekrytie existujúceho oploteného ihriska ľahkou konštrukciou alebo prístavba existujúcej telocvične.

To by malo byť všetko. Ale nie je. Na scénu totiž nakráčal bývalý primátor Michalec a so svojimi vernými začal postupne vyzváňať na bránky domov obyvateľov spod Lachovca. Vymyslenými argumentami o výstavbe haly, rušením chodníkov, blokovaním dopravy autobusmi a podobne oklamal našich spoluobčanov spod Lachovca, ale aj z iných častí mesta, ktorí mu podpísali petíciu proti výstavbe športovej haly. A pozor! Vyžiadal si od nich dátumy narodenia, ktoré aktéri petície žiadali nad rámec petičného zákona, čím následne môže dôjsť k neoprávnenému použitiu osobných údajov podporovateľov petície. Aktéri petície mohli porušiť aj zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetci tí, ktorí ste Michalcovi podpísali petíciu, kde máte zaručenú ochranu svojich osobných údajov, ktoré boli žiadané nad rámec zákona? Aktéri petície a ani prípadný petičný výbor nie sú subjektami, ktoré podliehajú režimu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Načo boli a sú Michalcovi dátumy narodenia občanov spod Lachovca, ale aj z iných častí Púchova? Možno budú onedlho nemilo prekvapení. Veľmi sa čudujem mojim spoluobčanom, že mu uverili. Akoby si už nepamätali, ako zavádzal nájomníkov mestských bytov, ktorí nespĺňali podmienky bývania v nájomných bytoch (napr. ich finančné príjmy prevyšovali limit). Aj vtedy nakráčal na MsZ na čele asi 50-tich ľudí, pritom niektorí ani neboli z Púchova, a garantoval im, že ich nikto z bytov nedostane. Oklamal ich. Aj vtedy bolo pred voľbami a chcel sa zviditeľniť. Áno zviditeľnil sa, ale tak, že ho voliči vo voľbách odprevadili do politického dôchodku. Dnes v uvedených bytoch bývajú ľudia, ktorí pre bývanie v nájomných bytoch spĺňajú všetky podmienky. Zákon je zákon, ten je potrebné dodržiavať, ale Michalec sa asi riadi inými ako platnými zákonmi našej spoločnosti.

Záver

Hala na školskom dvore Komenského je len projektový zámer. Ak získame financovanie, budeme mať na výstavbu viac ako jeden rok. O projektovom zámere a jeho realizácii a teda aj o samotnom umiestnení stavby rozhodnú volení zástupcovia občanov – poslanci. Rozhodnú na MsZ a okrem nich nebude nikto iný o výstavbe haly hlasovať. A už vôbec nie znovu kandidujúci Michalec, ktorý si myslí, že klamstvami ohúri voličov. Neohúri, aj v týchto voľbách mu to spočítajú a verím, že sa pridajú aj všetci spoluobčania spod Lachovca, ktorí mu petíciu proti neexistujúcej hale podpísali. Ostane mu len jediná možnosť. Postaviť halu mimozemšťanom a využiť ich odlietajúce mimozemské koráby.

Daniel Lako, poslanec za VO č.1