Zaujímavý nález mosadzného spínadla v lokalite Stražisko

307
Spínadlo zo Stražiska, Lubie Sutton 2019

V roku 2019 odovzdalo o. z. Hradiská do Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici  zaujímavý nález kovového spínadla, ktoré sa našlo v lokalite Stražisko patriace pod obec Klieština v okrese Považská Bystrica.

Ide o starý ľudový šperk – mosadzné spínadlo. Predmet má okrúhly tvar, nie je plochý, ale je mierne vydutý. Vonkajší priemer kruhu je 55 mm, priemer vnútorného kruhu je 22 mm, dĺžka zapínacieho špendlíka 30 mm + zatočenie drôtu z jednej strany.  Zdobenie vzniklo vyrytím centralizovaných čiar a vyrazením 19 – 20 malých kruhov s dierkami. Malé  otvory sú aj pri okraji spínadla. Tie slúžili na zavesenie príveskov (v tunajších lokalitách sa prívesky kedysi nazývali brmbolce). Jeden prívesok sa zachoval pripevnený, desať príveskov sa našlo v blízkosti spínadla. Rovnako sa v blízkosti spínadla našiel aj jeden kovový krúžok (o vonkajšom priemere 17 mm) a pozostatky ďalších dvoch kovových krúžkov (s odhadovaným vonkajším priemerom 12 mm).

Funkčné zaradenie predmetu: spínadlo – kovová spona na odev; spínadlá v marikovskej doline používali najmä ženy na zopnutie rukávcov pri krku. Existuje však aj možnosť, že uvedené spínadlo mohol používať muž. Nájdený predmet má viaceré zvláštnosti. Prvým je vydutý tvar stredového kruhu, lebo dnes známe spínadlá i doteraz publikované boli ploché. Archaicky pôsobia aj drôtené prívesky, ktoré indikujú, že predmet mohol vzniknúť v 19. storočí, možno aj skôr.

Nájdenie spínadla podnietilo pracovníkov vlastivedného múzea k tematickému výskumu ľudových spínadiel. Na základe literatúry, archívnych výskumov i z rozprávania pamätníkov vieme, že spínadlá prešli vlastným vývojom. Od neskorého stredoveku vplývala mestská bohatšia kultúra na chudobnejšiu ľudovú. Spočiatku si ľudia zopínali rukávce a košele jednoduchým špagátikom alebo stuhou. Neskôr si začali obstarávať veľmi cenené kovové spínadlá vyrobené z olova a mosadze (18.-19. storočie). Ďalšiu fázu predstavovali perleťové spínadlá (od konca 19. storočia – 20. storočie), ktoré boli medzi ľudom zvlášť cenené. Jednoduchou náhradou boli hliníkové spínadlá (vyrábali ich domáci výrobcovia napríklad v medzivojnovom období ako náhradu perleťových). Spínadlá mali rôzne tvary. Dnes sú v javorníckych obciach známe kruhové spínadlá, no dávnejšie sa používali aj tzv. rohaté spínadlá deltoidného tvaru. Boli zachytené v teréne našich obcí napríklad českou etnografkou A. Plessingerovou v 50. rokoch 20. storočia.

Nález mosadzného spínadla dokladá veľmi starú fázu jeho vývoja, čo potvrdzuje aj estetické prevedenie – aplikácia príveskov. V júli 2020 požiadali pracovníci múzea odborníkov (z firmy Medeko Cast, s. r. o., Považská Bystrica) o röntgenovú analýzu kovov mobilným spektrometrom. Analýza potvrdila, že sa jedná o mosadz Ms90 s viac ako 90%-ným zastúpením medi. Nájdené spínadlo hodnotíme ako nezvyčajný až raritný predmet, ktorý si zaslúži ďalší odborný výskum.

Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici