Zmeny cestovných poriadkov MAD

300

Aktuálne zmeny cestovných poriadkov MAD pre linky č. 6, 6š, 60 a 61 platné od 1.11.2018:

č. 6 –  niektoré spoje neprechádzajú cez ulice Spojová, Vajanského a Továrenská, a niektoré boli presunuté na linku č.60,

č. 60 – vytvorila sa nová trasa z pôvodnej linky č.60š, ktorá zachádza k novovytvorenej zastávke „Dvory – Kaufland“,  pôvodné školské spoje linky 60š boli presunuté na spoločnú školskú linku 6š

č. 6š – úprava časov na niektorých spojoch spolu s presunutými spojmi z linky 60š (trasy spojov zlúčených liniek sú po novom zhodné)

č. 61 – ranný spoj č.2 (5:20), poobedný spoj č.8 (13:30) a č.7 (14:20) sa predlžujú až na zastávku „Hrabovka-Svätoplukova“

Uvedené zmeny boli odsúhlasené na základe žiadosti Občianskeho výboru v Nosiciach  na Dopravnej komisii  10.10.2018.

Miesta zverejnenia: www.mhdpuchov.sk, www.puchov.sk, www.puchovskenoviny.sk, Púchovské noviny, Púchovské informačné centrum, Autobusy MAD Púchov

Ing. Jozef Daniž