Letný tábor ZŠ J. A. Komenského v múzeu

237

V dňoch 11., 13. 18. a 19. júla 2023 zavítali deti z letného tábora Základnej školy J. A. Komenského v Púchove do priestorov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a expozície v Hornej Marikovej.

Múzejní pracovníci ich hravou formou previedli výstavou Postava drotára v literatúre. Deti sa viac dozvedeli o vzniku drotárstva na Slovensku, vandrovkách drotárov po svete, zobrazením drotárov v próze, poézii i dráme. Súčasťou prehliadky bolo premietnutie krátkej rozprávky o drotárikovi a kontaktné spoznávanie starých predmetov a ich funkčná identifikácia.

V nadväznosti na tému výstavy sa prázdninujúce deti zúčastnili tvorivej dielne drôtovania. Počas nej si za asistencie pracovníkov múzea vyrobili dekoratívne ozdoby z drôtu.  Precvičili si nielen jemnú motoriku, zručnosť, ale zapojili aj svoju fantáziu. Vďaka vynaloženému úsiliu si odniesli dekoráciu, ktorá môže skrášliť interiér domova alebo poslúži ako darček pre blízkych. Počas horúcich letných dní zabezpečili múzejníci pre malých i veľkých účastníkov pitný režim v podobe chutných bylinkových nápojov.

V expozícii v Marikovej ich etnologička oboznámila so životom predkov, spôsobom bývania a fungovaním rodiny počas pracovného i sviatočného dňa, rovnako spoznávali staré predmety. Na preverenie vedomostí o tradičnom spôsobe života v našom regióne poslúžila tajnička s vizuálnymi edukačnými pomôckami. V ďalšej časti programu ich biologička múzea interaktívnou formou oboznámila s vývinovými etapami života hmyzu, rozšírením vybraných druhov živočíchov na Slovensku, pomocou pracovného listu spoznávali obľúbené liečivé bylinky.

Letných múzejných programov sa zúčastnilo 134 osôb, z toho 118 detí. Programy múzejnej pedagogiky sú realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Petronela Rágulová, VM v PB