Astronómia v Gymnáziu Púchov

106

Cieľom gymnaziálneho štúdia je príprava na vysokoškolské štúdium a poskytnutie priestoru na rozvoj. Pričom nedefinujeme akým smerom, aby sme neobmedzili potenciál žiadneho študenta.

Ctiac princíp napredovania sme v spolupráci so Sliezskou univerzitou v Opave, ktorá sa špecializuje na fyziku a astronómiu, s Hvezdárňou a planetáriom M.R. Štefánika v Hlohovci a s naším partnerským Gymnáziom Valašské Klobouky podali a zrealizoval projekt SCINET zameraný na získavanie nových technických kompetencií študentov. Materiálnym výstupom tohto projektu bolo vybudovanie školskej astronomickej pozorovateľne. Z prostriedkov nášho zriaďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo zrekonštruovať podkrovné priestory pôvodnej budovy gymnázia a vytvoriť učebňu astronómie. Z projektu sme zriadili špecializovanú knižnicu fyzikálnej a astronomickej literatúry s viac ako 100 titulmi, nakúpili fotoaparát na kvalitnú astrofotografiu, počítače na spracovanie pozorovaných objektov, techniku na tlač a väzbu.

Na budovu sme umiestnili automatizovanú pozorovaciu kupolu s možnosťou diaľkového ovládania otáčania kupoly a sledovania vesmírnych objektov.

Tri nové ďalekohľady sú určené na pozorovanie:
– jasných objektov, planét a Mesiaca,
– vzdialených objektov, hmlovín a galaxií,
– Slnka.

Účelom hvezdárne je popularizácia astronómie medzi žiakmi gymnázia. Spolupracujeme tiež s Centrom voľného času Včielka Púchov, ktoré u nás pod vedením pána Mariána Rečičára organizuje krúžok.

Pozorovanie budeme, po doznení COVID19 krízy, ponúkať aj pre verejnosť ako občasnú, nie pravidelnú činnosť.

Pevne veríme, že nájdeme v radoch našich žiakov nadšencov pre fyziku, vesmír, pre pozorovanie, skúmanie a spracovanie získaného obrazu. Tak prispejeme k napĺňaniu našej školskej vízie a „dosiahneme vyššie“.

Miroslav Kubičár, riaditeľ školy