Deň materských škôl na MŠ Požiarna 1292

641

Deň 4. november je vyhlásený na Slovensku ako Deň materských škôl. Tento významný deň pre materské školy sa aj Materská škola Požiarna 1292/5 a naše elokované pracovisko na Komenského 50 rozhodli podporiť v rámci spolupráce rodiny a MŠ. Spoločne sme s rodičmi a deťmi zorganizovali tvorivé popoludnie vo všetkých triedach MŠ. Tvorivé dielne sme zamerali na výrobu svetlonosov, jesenníčkov, obrázkov z prírody a rôznych iných kreatívnych nápadov.

Rodičia si priniesli tekvice rôznych druhov a veľkostí, k tomu potrebné náradie. A aby sa im lepšie pracovalo, pani učiteľky spolu s deťmi pre nich pripravili kultúrny program utkaný z piesní a básní s jesennou tematikou. Ručičky každého dieťaťa boli usilovne zamestnané pri vydlabávaní tekvíc. Spoločne s rodičmi dotvárali a dozdobovali svetlonosov rôznymi prírodninami a ozdobami, čím sa prejavila ich kreativita. Vytvorili rôzne rozprávkové postavy: ježibabu, mimoňa, tanečnicu… Podarili sa i ježkovia, jesenné svietniky a aranžmány, pavúky, listové slniečka a iné.

Popoludnie sme si spríjemnili voňavým čajom, kávou a koláčikmi, ktoré nám napiekli šikovné mamičky. Takto sa mali rodičia možnosť sa porozprávať a lepšie sa spoznať. Všetci sme boli na záver milo očarení hotovými výrobkami, ktorými sme si vyzdobili vstupné haly a okná materskej školy. Blikajúce svetielka nám budú ešte dlho pripomínať toto vydarené popoludnie a poteší oči nejedného okoloidúceho.

A.Šibíková, D. Labantová, učiteľky MŠ