Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

123

V novembri sa stretli v CVČ najlepší žiaci zo slovenského jazyka a literatúry. Spolu osem dievčat a dvaja chlapci, z desiatich škôl okresu Púchov si otestovalo svoje vedomosti. Olympiáda pozostávala z troch častí. Najskôr sa súťažiaci venovali teoretickému testu, potom transformácii textu na inzerát a napokon ústnej časti, v ktorej mali propagovať kúpele na Slovensku. Niektorí sa s úlohami popasovali excelentne, niekomu sa darilo menej. Výsledková listina ukázala, že šiesti skončili ako úspešní riešitelia a štyria ako riešitelia. Prvé miesto a zároveň postup do krajského kola získala Annamária Stachová zo ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne, druhé miesto patrilo Emilovi Svitekovi zo ZŠ Mládežnícka Púchov, ktorému víťazstvo ušlo iba o jediný bod a tretie miesto za svoje výborné vedomosti získala Kristína Staníková z Gymnázia Púchov. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme, víťazke držíme palce vo vyššom kole a tešíme sa, že olympiáda dopadla úspešne a k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Dáša Illyová, CVČ Púchov