Polícia informuje

146

Skončila na psychiatrii

Hliadka mestskej polície privolala zdravotných záchranárov k osobe, ktorá evidentne pod vplyvom alkoholu pred oddelením mestskej polície a v priestoroch predajne oplzlo nadávala, vyhrážala sa zabitím policajtov aj seba a bola nebezpečná sebe aj okoliu. O niekoľko minút prišli na miesto zdravotní záchranári, ktorí osobu prevzali do opatery a previezli na psychiatrické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

Obišiel bez pokuty

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého na Námestí slobody odchytili túlavého psa. Hliadka na mieste zistila podľa čipu majiteľa psa, ten bol telefonicky vyrozumený aby sa dostavil na miesto a psa si prevzal. Majiteľ psa sa dopustil priestupku, mestskí policajti vyriešili prípad napomenutím.

Vyhrážal sa, nevyhrážal?

Hliadka preverovala telefonické oznámenie ženy z Púchove, ktorá uviedla, že otec jej syna, s ktorým nežije, ju obťažuje na ulici pri divadle a vyhráža sa jej. Hliadka po príchode na miesto povedala, že sa mal vyhrážať rozbitím hlavy. Žena požiadala hliadku o odprevadenie k miestu bydliska, nakoľko mala obavu, že ju napadne. Na ulici v blízkosti jej adresy pobytu sa nachádzal spomínaný muž, ktorý hliadke uviedol, že nič neurobil. V prítomnosti hliadky nekomunikoval so ženou a ani sa nesprával agresívne. Hliadka ženu poučila o možnosti podania oznámenia, keby sa toto správanie opakovalo a malo znaky trestného činu, má ihneď vec oznámiť na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Púchove.

Rušili nočný pokoj a močili na verejnom priestranstve

Hodinu po polnoci riešila hliadka mestskej polície priestupok proti verejnému poriadku na Moyzesovej ulici. Dopustila sa ho dvojica mužov, ktorí nielenže rušili nočný pokoj, ale ešte aj znečistili verejné priestranstvo močením. Priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta je v riešení.

Prišiel o vodičský preukaz, slobodu i auto

Považskobystrickí dopravní policajti v roku 2019 v troch prípadoch realizovali prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorých sa dopustil 30-ročný Marcel z okresu Púchov. Ten vo všetkých prípadoch riadil motorové vozidlo pod vplyvom návykových látok, za čo mu Okresný súd v Považskej Bystrici uložil súhrnný trest odňatia slobody, zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, ale aj trest prepadnutia veci – motorového vozidla, s ktorým tieto trestné činy spáchal – Peugeot 407.

Polícia dôrazne upozorňuje vodičov, ktorí porušujú zákon tým, že vedú vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok alebo v čase kedy majú túto činnosť zakázanú rozhodnutím štátnych orgánov, že okrem života a zdravia svojho a svojich spoluobčanov riskujú aj svoj majetok. Polícia bude takýmto vodičom autá zaisťovať, aby nemohli ďalej páchať túto trestnú činnosť a bude súdom navrhovať ich prepadnutie v prospech štátu.

Trenčianski colníci zlikvidovali 1200 litrov liehu

Viac ako 1200 litrov liehu zlikvidovali minulý týždeň príslušníci finančnej správy. Tento lieh skončil v čističke odpadových vôd v Trenčíne. Bol to lieh, pri ktorom jeho vlastníci nevedeli preukázať jeho pôvod alebo spôsob nadobudnutia a pochádzal z výkonu daňového dozoru v celom Trenčianskom samosprávnom kraji.

V prípade, ak vlastník liehu, resp. osoba, ktorá má lieh v držbe, nevie preukázať pôvod tohto liehu alebo spôsob jeho nadobudnutia, finančná správa takýto lieh musí v zmysle zákona zabezpečiť. Následne má dotknutá osoba v zákonom stanovenej lehote možnosť dodatočne preukázať, odkiaľ (z akého zdroja) predmetný lieh pochádza – či už ide o kúpu alebo vypálenie v pestovateľskej pálenici ovocia. Ak však nevyvráti pochybnosti, ktoré viedli k zabezpečeniu liehu, stane sa tento lieh majetkom štátu. Následne má finančná správa zákonnú povinnosť takýto lieh zlikvidovať.

Príslušníci finančnej správy z tohto dôvodu likvidovali liehovú kvapalinu v celkovom objeme 1200 l. Z toho 363 litrov pochádzalo zo vzoriek, ktoré boli odobraté pri jednotlivých konaniach alebo pri výkone kontrolnej činnosti. Vzorky s objemom 0,5 l sa odoberajú do špeciálnych fliaš a sú podrobené analýze v colnom laboratóriu. V prípade potreby môžu byť použité ako dôkazný prostriedok, napríklad v súdnych konaniach. Vzorky najskôr zliali do väčších barelov a potom pripojili k ostatnému likvidovanému liehu. Zvyšný lieh pochádzal z kontrol, pri ktorých vlastníci nevedeli preukázať jeho pôvod.

Vzhľadom na povahu likvidovaného tovaru bol najvhodnejší spôsob likvidácie v čističke odpadových vôd. Tu sa tekutina zmiešala s odpadovou vodou a po prechode technologickou linkou bol lieh mikrobiologicky rozložený. Likvidované množstvo nemalo negatívny vplyv na životné prostredie, ani na technológiu používanú v čističke. To, že v čističke práve prebiehala likvidácia liehu, však mohol „zacítiť“ každý, nakoľko typická vôňa liehu výrazne prerazila obvyklý pach odpadových vôd.

Zdroj: MsP Púchov, KR PZ Trenčín, Colný úrad.