Predškoláci na aktivitách v ZŠ J.A.Komenského

180

Základná škola J. A. Komenského v Púchove je škola, ktorá veľmi rada otvára svoje dvere. Tento školský rok sme sa rozhodli vtiahnuť do nášho školského života aj detičky zo všetkých materských škôl v meste Púchov. Spoluprácu nám prisľúbili pani riaditeľky a učiteľky predškolákov z MŠ Chmelinec, MŠ Lienka, MŠ Mládežnícka, MŠ Požiarna 1291, MŠ Požiarna 1292 a MŠ Nosice. Veľmi sme sa potešili. Žiaci každej našej triedy na prvom stupni mali svoju družobnú triedu v materskej škole a pani učiteľky si mohli pre predškolákov pripraviť školácke, ale aj netradičné aktivity. Tým sa stalo to, že predškoláci už počas jesenných mesiacov mohli zažiť skutočnú telesnú výchovu vo veľkej telocvični, oboznámiť sa s rôznymi pomôckami, náradím a náčiním.

Jedným z najzaujímavejších dní u nás bol Medový deň, kde škôlkari mohli vidieť, zažiť aj ochutnať sladké medovníky, zarecitovať a zaspievať si spolu so školákmi vianočné piesne a vinše. Malí a veľkí kamaráti si vyskúšali aj prácu s hlinou v keramickej dielni. Svojou šikovnosťou a tvorivou prácou zažili čaro tradícií a remesiel našich predkov. Rovnako sa oboznámili s jarným zvykoslovím pri vynášaní Moreny – pani zimy, s ktorou sa rozlúčili v sprievode ľudovej piesne žiakov 1.B a celej MŠ Lienka. Určite zaujímavé pre deti bolo aj kreslenie na počítačoch.

Do svojich škôlok sa vracali bohatšie o nové vedomosti i zážitky. Naša vzájomná spolupráca nespočívala iba v návšteve detí z materských škôl v našej škole, mnohé triedy sa mohli zoznámiť aj s prostredím družobnej materskej školy. V dnešnej digitálnej dobe je osobné stretnutie veľmi cenné. Preto sa vedenie našej základnej školy po konzultáciách s pani riaditeľkami MŠ zúčastnilo rodičovských združení v spomínaných materských školách, aby mali rodičia možnosť sa porozprávať a zdieľať svoje zážitky z našej spolupráce. Pani učiteľky našej základnej školy majú pripravené ďalšie zaujímavé aktivity a už teraz sa tešia na ďalšiu prácu s predškolákmi. Ďakujeme za spoluprácu všetkým pani učiteľkám a pani riaditeľkám z materských škôl.

ZŠ J.A.Komenského