AMOS potešil veľkých i malých

236

Mesiac marec bol pre divadelný súbor ZŠ J. A. Komenského AMOS bohatý na počet odohraných predstavení. Našu rozprávku Medovníkový domček sme nacvičili na motívy pesničiek Erna Košťala, hudobné sprievody boli upravené pre harmoniku a Dominik Chovanec, žiak deviatej triedy, nás počas všetkých predstavení excelentne sprevádzal naživo. Rovnako naživo odznel i spev našich troch speváčok, rozprávačiek príbehu. Nechýbala mamička, Ježibaba aj zvieratká v lese. Samozrejme, bez Janka a Marienky by sa rozprávka Medovníkový domček nezaobišla, v našej hre to boli síce bábky, ale hlas i pohyb im prepožičali naši herci.

Marcové turné sme začali v Lednických Rovniach. Tu sme potešili rozprávkou deti v MŠ Lednické Rovne a potom i starkých v tamojšom Domove dôchodcov (pridali sme aj pekné pesničky v sprievode harmoniky, ktoré obyvateľom domova boli známe a zaspievali si ich spolu s nami). V Divadle Púchov sme vyčarili úsmev na tvárach svojim spolužiakom zo ZŠ J. A. Komenského ako i žiakom zo ZŠ Slovanská. Veľmi milé privítanie sa nám napokon dostalo aj v Detskom domove Púchov, kde sme hrali nielen my, no i tamojšie deti si pripravili krátky program pre nás. Zarecitovali nám na oplátku básne a prekvapením pre nás bol tanec, ktorý nás upútal svojou prepracovanou choreografiou. Bolo to pre nás mimoriadne vzácne popoludnie. Dohodli sme sa, že nám našu návštevu opätujú a v blízkej budúcnosti navštívia našu školu zasa oni.

Už teraz máme ďalšie pozvania na vystúpenia a my sa tešíme na nové predstavenia. Teší nás, že dlhé nácviky nevyjdú nazmar a naša rozprávka poteší ďalších divákov. Pre každého herca je predsa najväčšou odmenou záverečný potlesk a úsmev na tvárach publika. A toho sme sa v mesiaci marec dočkali.

ZŠ J. A. Komenského