Výborné výsledky žiakov CZŠ sv. Margity v súťaži MAKS

257

Netradičné zaujímavé úlohy prebudia zvedavosť aj u tých, ktorí často odolávajú „školskej“ matematike. Mnohí s prekvapením zistia, že zdolávanie nielen matematických problémov prináša radosť a uspokojenie. A to ukázali aj naši 7 žiaci, ktorí sa zapojili do tejto celoslovenskej matematickej súťaže. Štyria žiaci z 5. ročníka a traja žiaci zo 7. ročníka.

Výborné umiestnenie dosiahli Janko Janíček, Michal Dovičin a Matej Jurašík žiaci 5.A triedy, ktorí sa umiestnili na 1.- 6. mieste v rámci celého Slovenska. Žiak Damián Rebro tiež z 5.A triedy sa umiestnil na peknom 75. mieste v rámci celého Slovenska.

Výborné umiestnenie dosiahol aj Martin Janíček zo 7.A triedy, ktorý skončil na 7. mieste v rámci celého Slovenska. Žiačky Ninka Bučková a Simonka Tulkisová zo 7.A triedy sa spolu umiestnili na 24. mieste v rámci celého Slovenska. Žiaci dostali krásne diplomy a vecné ceny.

MAKS nehľadá iba matematické talenty. Je určený všetkým, ktorí si chcú trénovať myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. Veríme, že so zaujímavými matematickými úlohami v tejto celoslovenskej súťaži budú pokračovať aj naďalej. Všetkým žiakom za vzornú prezentáciu našej školy blahoželáme.

CZŠ sv. Margity