Žiaci klavírneho oddelenia ZUŠ Púchov nesklamali

160

Po skončení prísnych covidových opatrení sa začali nanovo konať rôzne súťaže. V tomto školskom roku prebehli už dve súťaže pre žiakov ZUŠ – klaviristov. Prvá celoslovenská súťaž bola v októbri v Trnave pod názvom Schneiderova Trnava. Z našej ZUŠ Púchov sa na nej zúčastnili žiaci z triedy p. uč. D. Sadloňovej, ktoré sa umiestnili nasledovne: Emma Michalcová v striebornom pásme a sestry Helena a Andrea Trnkové v bronzovom pásme. Paulína Nováková z triedy p. uč. M. Olšákovej získala bronzové pásmo.

Druhá celoslovenská súťaž sa konala v Bojniciach pod názvom Piano v modernom rytme. Púchovskú ZUŠ na nej reprezentovali žiaci z triedy p. uč. D. Sadloňovej: Helena Trnková a Emma Michalcová skončili v zlatom pásme a Emma obsadila krásne tretie miesto. Anička Ofúkaná skončila v striebornom a Andrea Trnková v bronzovom pásme.

Žiaci p. uč. M. Olšákovej Renée Verona Pobežalová, Paulína Nováková a Sára Hanesová boli ocenené bronzovým pásmom a Noemi Faboková strieborným. Okrem toho Noemi s Lilianou Drábovou hrali štvorručne a získali svojou hrou strieborné pásmo.

Žiaci p. uč. J. Olšáka Nella Štrbíková a Katarína Cekulová získali strieborné, Matiáš Guzma a Mária Špačková zlaté pásmo. Po vynikajúcom výkone Majku Špačkovú vyhlásili za víťaza kategórie, čím sa vlastne stala majstrom Slovenska.

Všetkým interpretom aj ich pedagógom blahoželáme ku krásnym výsledkom a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a mesta.

M. Olšáková, foto: ZUŠ