65. ročník okresného kola Fyzikálnej olympiády kat. E a kat. F

30

Centrum voľného času Púchov organizovalo 13. marca 2024 okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E a kat. F v priestoroch CVČ Púchov. Hlavným cieľom olympiády je podporovať talentovaných žiakov vo fyzike a pomáhať im tento talent rozvíjať.

Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov, zo štyroch škôl: ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne a Gymnázium Púchov a ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov. Kategória E je určená pre žiakov 9. ročníka a viacročných gymnázií.

Na prvom mieste sa umiestnil žiak zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne Tadeáš Mičko. Druhé miesto patrilo Alexandrovi Štanclovi z Gymnázia Púchov a tretie miesto Tomášovi Langovi zo ZŠ Mládežnícka Púchov. Všetci traja riešitelia postupujú do krajského kola, držíme palce, aby svoje vedomosti i tam obhájili a umiestnili sa na popredných pozíciách.

Žiaci, ktorí súťažili v kategórii F (8. ročník ZŠ) nepostupujú do krajského kola, nakoľko táto kategória končí okresným kolom. Zúčastnili sa ho iba dvaja riešitelia, ktorí si zaslúžia pochvalu za vzornú prípravu na olympiádu.

Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať komisii v zložení Mgr. Stanislav Ostradický, RNDr. Mária Behrová a Ing. Ján Chudiváni, PhD., za prácu pri hodnotení testov a pomoc pri organizovaní podujatia.

-di-