Cesty Púchovského okresu si za prvé dva mesiace tohto roka nevyžiadali žiadnu ľudskú obeť

76

Za prvé dva mesiace tohto roka sa na cestách Púchovského okresu stalo iba deväť dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku pokles o dve nehody.

Pri dopravných nehodách na cestách okresu Púchov neprišiel v januári a vo februári nikto o život. Tri osoby utrpeli ťažké a jedna ľahké zranenie. Potešiteľný je pokles počtu dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu. Počas prvých dvoch mesiacov tohto roku namerali policajti alkohol v dychu iba jedného vinníka dopravnej nehody. Za rovnaké obdobie minulého roku ich bolo päť.
Za obdobie od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 127 dopravným nehodám, čo je o 37 menej, ako v rovnakom období minulého roku. Z toho s následkom na zdraví bolo 34 dopravných nehôd (medziročný pokles o 26). Pri dopravných nehodách boli dve osoby osoby usmrtené, čo je rovnaký počet, ako v porovnateľnom období minulého roku. Sedem osôb bolo ťažko zranených (-6) a 34 osôb ľahko zranených (-28). Obe obete dopravných nehôd boli vodiči osobných motorových vozidiel.

Dni a časy vzniku dopravných nehôd
Z pohľadu dní v týždni bolo za prvé dva mesiace najviac dopravných nehôd zaznamenaných v utorok (20 dopravných nehôd) a v stredu (20 dopravných nehôd). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v pondelok (18 dopravných nehôd).
Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo za obdobie od 01. 01. 2021 do 28. 02. 2021 najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 12.00 do 16.00 hod. (29 dopravných nehôd, -3) a v čase od 08.00 do 12.00 hod. (28 dopravných nehôd, +5). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 bol zaznamenaný nárast počtu dopravných nehôd v čase od 08.00 do 12.00 hod. (28 dopravných nehôd, +5).

Miesta dopravných nehôd
V obci bolo za obdobie od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 zaevidovaných 86 dopravných nehôd (-29), pri ktorých bola 1 osoba usmrtená (+1), 4 osoby boli ťažko zranené (-5) a 17 osôb bolo ľahko zranených (-25). Mimo obce bolo zaevidovaných 41 dopravných nehôd (-8), pri ktorých bola 1 osoba usmrtená (0), 3 osoby boli ťažko zranené (-1) a 17 osôb ľahko zranených (-3).
Z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote alebo zdraví boli kritické najmä cesty I., II. a III. triedy. Na diaľnici bolo zaznamenaných 11 dopravných nehôd (+2), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (0) ani ťažko zranená (0) a 1 osoba bola ľahko zranená (+1). Na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo zaznamenaných 12 dopravných nehôd (+8), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (0) ani ťažko zranená (0) a 1 osoba bola ľahko zranená (+1). Najčastejšou príčinou vzniku dopravnej nehody na komunikáciách v pôsobnosti DO PZ Trenčín bola nedovolená rýchlosť jazdy (8 dopravných nehôd, +7) a porušenie povinnosti vodiča (3 dopravné nehody, 0). Z hľadiska dní patrili medzi najnehodovejšie dni utorok (3 dopravné nehody, +3) a sobota (3 dopravné nehody, +3). Z hľadiska času patrili medzi najnehodovejšie intervaly od 08.00 do 12.00 h. (4 dopravné nehody, +3), od 12.00 do 16.00 hod. (3 dopravné nehody, +2) a od 16.00 do 20.00 hod. (3 dopravné nehody, +1). Na železničných priecestiach nebola žiadna dopravná nehoda (-2).

Vinníci dopravných nehôd
Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že za obdobie od 1. 1. do 28. 2. najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 116 dopravných nehôd (-35). Vodičmi nemotorového vozidla boli zavinené 4 dopravné nehody (0), z toho deťmi žiadna dopravná nehoda. Chodcami bola zavinená 1 dopravná nehoda (-3), z toho deťmi 1 dopravná nehoda (+1). Z pohľadu druhu nehody došlo k 8 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom (-12) a k 1 dopravnej nehode, pri ktorej došlo k zrážke s cyklistom (-4).

Príčiny dopravných nehôd

  • porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 50 dopravných nehodách (-25), čo predstavuje 39,4 %-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, žiadna osoba nebola ťažko zranená a 9 osôb bolo ľahko zranených,
  • nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 36 dopravných nehodách (0), čo predstavuje 28,3 %-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 6 osôb bolo ťažko zranených a 14 ľahko zranených,
  • nesprávne otáčanie a cúvanie sa podieľalo na 13 dopravných nehodách (+3), čo predstavuje 10,2 %-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená a 1 osoba bola ľahko zranená,
  • nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 7 dopravných nehodách (+1), čo predstavuje 5,5%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 1 osoba bola ťažko zranená a 1 ľahko zranená,
  • porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky sa podieľalo na 5 dopravných nehodách (-1), čo predstavuje 3,9 %-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená ani ťažko zranená a 1 osoba bola ľahko zranená.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu
Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných nehôd zistené v 17 prípadoch (-4). Pri týchto dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená (-1), 1 osoba bola ťažko zranená (-3) a 3 osoby boli ľahko zranené (-3).Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 16 dopravných nehôd (-1), vodiči nemotorového vozidla a chodci nezavinili pod vplyvom alkoholu žiadnu dopravnú nehodu.

Zdroj a foto: KR PZ Trenčín