Žiaci Spojenej školy v Púchove na Vršatci

123

„Rozvíjame si osobnosť v prírode“ bola akcia určená pre 21 žiakov Spojenej školy v Púchove – org. zložky špeciálna a praktická škola. Žiaci boli ubytovaní v hoteli Vršatec, kde mohli bližšie spoznávať okolitú prírodu, hrali sa rôzne pohybové a športové hry, hľadali poklad v zrúcanine hradu, svoju odvahu si preverili v nočnej hre a samozrejme bola aj diskotéka. Tento trojdňový pobyt mohol byť zrealizovaný hlavne vďaka sponzorom: Združeniu na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove, Mestu Púchov, MUDr. Krumpovi, ITOSS s.r.o. a pánu Bohušovi Luptákovi. Ďakujeme.

Spojená škola v Púchove