Aktívni členovia ZO SZZP Púchov opäť nezaháľali

140

ZO SZZP PÚCHOV (usporiadateľ) a OKRESNÁ RADA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ILAVA zorganizovali ŠPORTOVÉ HRY vo viacerých disciplínach v piatok 30. júna 2023 v nádhernom športovom areáli ŠK Dohňany. Uskutočnili sa s podporou predsedu TSK J. Bašku, primátorky mesta Púchov K. Henekovej a starostu obce Dohňany M. Panáčka. Skvelú atmosféru zápolenia súťažiacich vytvárali povzbudzovaním nadšení diváci! Zdravotne postihnutí členovia súťažili zo siedmich ZO SZZP v pôsobnosti OR ILAVA Trenčianskeho kraja. V náročnej konkurencii „zvíťazili všetci“ zúčastnení a „najmä dobrá nálada“! Po skončení súťaže nasledoval kultúrny program s tradičnou bohatou tombolou a nechýbal ani výborný guláš. Ako vždy pri týchto akciách ZO SZZP najväčšiu zásluhu má super organizátor predseda ZO Ján Petro, za štedrej podpory filantropov regiónu – podporovateľov zdravotne postihnutých spoluobčanov. Všetkým súťažiacim, účastníkom patrí VEĽKÉ ĎAKUJEM a najmä všetkým, ktorí prispeli a podieľali sa na tejto vydarenej akcii k zdarnému priebehu 14. ročníka ŠPORTOVÝCH HIER.

Peter Farkaš
Foto: Slavomír Flimmel