Ďalší významný aktívny krok ZŠ Mládežnícka v oblasti starostlivosti o zdravie!

97

S nástupom slnečných dní sa školy stretávajú s problémom prehrievania tried. Naša škola nie je v tomto ohľade výnimkou. V súkromí nainštalujeme klimatizáciu, ale v triedach to nie je možné. Na jednej strane by sme vyriešili problémy s teplotou, na druhej strane máme veľa zdravotne senzitívnych žiakov, na ktorých musíme brať ohľad.

Preto sme hľadali riešenie ako znížiť teplotu v interiéri. Na konci minulého kalendárneho roku začala realizácia 1.etapy výmeny vnútorných žalúzií za vonkajšie. Tento rok plánujeme uskutočniť 2.etapu, čím ukončíme potrebnú výmenu žalúzií na celej škole.

Toto je ďalší aktívny aj aktraktívny krok v starostlivosti o bezpečnosť a zdravie našich žiakov a zamestnancov školy.

Všetci zodpovední za chod školy sa snažíme realizovať všetko, čo máme v našich rukách – zlepšenie klímy v škole, zakúpenie germicídnych žiaričov, dezinfekčných stojanov, ochranných rúšok, štítov, respirátorov. Staráme sa o bezpečnosť a zdravie našej školskej komunity, zabezpečujeme prezenčnú formu vzdelávania našich žiakov.

Nedokážeme však ovplyvniť ukončenie pandémie COVID-19. Tú zvládneme iba spoločným dodržiavaním platných opatrení, aby sme si mohli spolu s deťmi tú príjemnú klímu pomocou zatienených žalúzií vychutnať priamo v škole a nie cez internet J.

Andrea Kurtinová, riaditeľka školy