Do Nosickej priehrady vysadili šesť ton kapra

386

V súčasnej dobe mimoriadnych protipandemických opatrení je športový rybolov jednou z mála aktivít, ktoré sa v zmysle opatrení Krízového štábu a Vlády Slovenskej republiky môžu vykonávať (o podmienkach rybolovu v čase zákazu vychádzania informujeme na inom mieste).

Milovníkov rybolovu v záplave negatívnych informácii poteší správa, že Slovenský rybársky zväz – rada v Žiline vysadil pred dvomi týždňami v zmysle plánu zarybnenia do najväčšieho rybárskeho revíru v okresoch Púchov a Považská Bystrica – Vodného diela Nosice pravidelnú jesennú násadu kapra rybničného.

„Podľa zarybňovacieho plánu sme do Nosickej priehrady vysadili 19. októbra násadu kapra rybničného. Celkovo ide o 6000 kilogramov prevažne dvojročného kapra (K2). V zmysle dohody bolo v násade aj určité percento kapra trojročného (K3). Musím skonštatovať, že do Nosickej priehrady dodal Slovenský rybársky zväz naozaj peknú zdravú rybu, hmotnosť kaprov sa pohybuje od 0,8 do 1,8 kilogramu. Som presvedčený, že násada kapra pripraví rybárom mnoho pekný zážitkov počas lovu,“ skonštatoval hlavný hospodár Vodného diela Nosice Miroslav Haviar.

Vodná nádrž Nosice je so svojimi 488 hektármi najväčším rybárskym revírom v širokom okolí. Rybári ju vyhľadávajú najmä pre kapitálne úlovky kaprov, amurov, ale i dravých rýb – sumca, šťuky a zubáča. Na rybolov treba mať na priehrade celozväzové, prípadne mimoriadne povolenie.

(pok)