Držiteľmi elektronických občianskych preukazov sú 4 milióny Slovákov

106

Počas prvých dvoch mesiacov vydávania nových biometrických občianskych preukazov zaznamenali oddelenia dokladov viac ako 160-tisíc žiadostí o vydanie dokladov. Je to výrazne vyšší záujem oproti dlhodobému priemeru. Rovnako ako do cestovných pasov, ktoré s biometrickými prvkami vydáva Slovenská republika už od roku 2008, sa do elektronického čipu občianskeho preukazu od 1. decembra 2022 zapisujú otlačky dvoch prstov na rukách a podoba tváre, a to vo forme zakódovaných biometrických údajov.

Prvé skúsenosti s vydávaním biometrických dokladov a možnosti ich používania boli témou pracovných raňajok vedenia ministerstva vnútra so zástupcami médií v utorok 31. januára 2031.

Pôvodne sa biometrické OP mali vydávať až od 1. januára 2023, ministerstvo vnútra však bolo pripravené skôr a začalo ich vydávať od 1. decembra 2022. „Posunutím termínu vydávania sme vyšli v ústrety aj občanom, ktorí používali na prihlasovanie elektronických služieb štátu občianske preukazy vydané do júna 2021. Čipu na týchto dokladoch skončila certifikácia a na elektronické podpisovanie bolo možné používať ich len do konca tohto roka,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec. O občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

Ministerstvo vnútra však v dnešných dňoch odporúča vyhnúť sa veľkým klientskym centrám v krajských mestách a požiadať o vydanie dokladu na menších oddeleniach dokladov, kde sú čakacie doby kratšie.

Dôvodom biometrie na dokladoch je nariadenie EÚ účinné od 2. 8. 2021 o posilnení bezpečnosti dokladov, na základe ktorého musí každý doklad totožnosti vydaný v EÚ od 3. augusta 2031 obsahovať biometrické údaje. Európska únia pristúpila k zavedeniu vyšších bezpečnostných prvkov v dokladoch totožnosti na základe konštatovania, že zhruba tri štvrtiny falošných dokladov zachytených na jej vonkajších i vnútorných hraniciach tvorili doklady vydané členskými štátmi Únie a Schengenu. Jedným z dôvodov bolo teda obmedziť neoprávnený pohyb nelegálnych migrantov, hľadaných osôb či teroristov s falošnými či ukradnutými dokladmi v schengenskom priestore.

Biometrický občiansky preukaz má po novom duálny čip: možno ho teda použiť kontaktným spôsobom /pomocou čítačky/, ale aj bezkontaktne /napr. na mobilnom zariadení s funkciou NFC/. Je teda uspôsobený na používanie služieb eGovernmentu v mobile.

Do 1. decembra 2022 vydávané občianske preukazy bez biometrických údajov môžu ich držitelia používať až do uplynutia platnosti. Konkrétne najneskôr 3. augusta 2031, čiže v mnohých prípadoch nie sú platné plných 10 rokov: dôvodom je spomínané európske nariadenie. Výmena OP za biometrické bude teda plynulá a postupná.

S pomocou voľne prístupných aplikácií si však každý držiteľ biometrického občianskeho preukazu môže prečítať základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe.

V súčasnosti sú v obehu viac ako 4 milióny platných elektronických občianskych preukazov. „Takmer 70 percent z nich je aktivovaných bezpečnostným osobným kódom /BOK/, čiže sú pripravené na používanie elektronických služieb štátu,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty.

Nové biometrické občianske preukazy majú množstvo bezpečnostných prvkov. Pribudli k nim reliéfne štruktúry mnohých údajov, ktoré presahujú povinné súčasti dokladu, napríklad podobizeň držiteľa, čím výrazne prispievajú k obmedzeniu falšovania dokladu. Duálny čip občianskeho preukazu je chránený mechanizmami SAC (supplemental access control), aktívnej autentifikácie a EAC /extended access control/, pozostávajúcej z čipovej, pasívnej a terminálovej autentifikácie.

Biometrické údaje nie je možné prečítať bežnými zariadeniami, oprávnenie na to majú len bezpečnostné zložky. S pomocou voľne prístupných aplikácií si však každý držiteľ biometrického občianskeho preukazu môže prečítať základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe.

MV SR