Polícia informuje

152

Otravoval celé pohostinstvo

Hliadka mestskej polície zasahovala na základe telefonického oznámenia v pohostinskom zariadení na Námestí slobody, kde bol podnapitý muž, ktorý chodil pomedzi stoly, vyzliekol sa do tielka a strašil ľudí tým, že prišiel z väzenia a bol už deväťkrát trestaný. Nikoho síce nemal napadnúť, ale všetci sa ho báli, a jeho prítomnosť ich obťažovala. V zadnej časti podniku našla hliadka muža, ktorý bol nedávno prepustený z výkonu trestu. Rozprával sa s dvomi mužmi, ktorých jeho prítomnosť obťažovala. Bol vyzvaný, aby prevádzku opustil, lebo obťažuje zákazníkov. Hliadkou bol vykázaný na požiadanie personálu, ktorý ho odmietal obslúžiť. Čašníčke, ktorá sa menovaného bála, hliadka prisľúbila zotrvanie v blízkosti prevádzky dokedy túto neuzatvorí a neodíde domov. Neskôr k prevádzke prišla hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove, ktorú mal telefonicky privolať samotný obťažovateľ. Ten sa dožadoval vpustenia do prevádzky. Nakoniec štátni policajti odviezli muža na policajné oddelenie.

Plot spadol na cestu

Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, že pri stavbe Rubikon je vetrom zvalený plot do cesty. Na mieste na Ulici dvory pri výstavbe bytovky Rubikon hliadka zistila kovový dočasný plot okolo stavby, ktorého niekoľko dielov s plachtovými reklamami bolo vetrom povalených do cestnej komunikácie. Hliadka dielce postavila a zistila, že v jednom mieste sa uvoľnila spojka pričom dva dielce sa rozpojili. Preto bol o veci telefonicky informovaný stavbyvedúci, ktorý uviedol, že nakoľko je z Bytče, pošle na miesto zamestnanca z Púchova, aby spojku opravil.

Zachránili mu život?

Počas pešej kontroly zistila hliadka mestskej polície, že pod mostom na Trenčianskej ulici leží bezdomovec, ktorý javil známky vážneho poškodenia zdravia tým, že zvracal krv. Mestskí policajti mu privolali zdravotných záchranárov, ktorí ho transportovali na vyšetrenie do považskobystrickej nemocnice.

Harmonický vzťah…

Hliadka mestskej polície preverovala oznámenie, že v jednom z púchovských pohostinstiev neznámy muž svoju priateľku opľúva, oplzlo jej nadáva a správa sa k nej hrubo, pričom ona sa vôbec nebráni. Po príchode hliadky mestskej polície čašníčka uviedla, že obe osoby sa vzdialili na neznáme miesto. Ďalej uviedla, že osoby nepozná a že takto sa ku sebe správajú vždy, keď prídu spolu, čo sa opakuje už asi päť rokov.

Nevydržala…

Hliadka mestskej polície zistila, že pred prevádzkou Spojtech pod vplyvom vetra a prehrdzavenia spadla na chodník zvislá dopravná značka. Šetrením bol zistený správca budovy, ktorého mestskí policajti prostredníctvom MMS správou na mobilný telefón informovali o zvalenej značke.

Pokuta môže prísť aj bez zastavenia vozidla

Upozorňujeme vodičov, že na cestách celého Trenčianskeho kraja využívame inštitút objektívnej zodpovednosti. To znamená, že vás policajti nezastavia na mieste po spáchaní dopravného priestupku, ale príde Vám, ako držiteľovi vozidla rozkaz o udelení sankcie za dopravný priestupok. Vodičom za priestupok v rámci objektívnej zodpovednosti príde z príslušného dopravného inšpektorátu rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. V zmysle zákona o cestnej premávke ak do 15 dní od doručenia rozkazu budú na bankový účet pripísané 2/3 z uloženej výšky pokuty uvedeným spôsobom, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Zjednodušene povedané, ak priestupca do 15 dní zaplatí 2/3 pokuty, považuje sa sankcia za zaplatenú v plnej výške. Napríklad, bola uložená pokuta 471 eur za prekročenie rýchlosti v obci o 54 kilometrov za hodinu. Pri zaplatení sankcie do 15 dní priestupca zaplatí 314 eur. Pozor však, v 15. deň musí byť sankcia na účte. Voči tejto sankcii je možno podať odpor, ak vozidlo neviedol držiteľ vozidla, ale iba v prípade ak oznámite osobné údaje toho, kto v čase spáchania priestupku vozidlo skutočne viedol.

Zdroj: MsP Púchov, KR PZ Trenčín