S tancom v srdci na ZŠ s MŠ sv. Margity

64

Tento rok sme si pozvali už celkovo po druhýkrát profesionálneho tanečníka – pána Miroslava Žilku, bývalého úspešného účastníka súťaže „Česko-Slovensko má talent“. Predviedol nám svoje choreografie, s ktorými sa úspešne zúčastňuje medzinárodných súťaží. Pán Žilka vystupoval aj so skupinou Old School Brothers. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo, následne záujemcov naučil niektoré tanečné prvky a spoločne si zatancovali. V závere sa každá trieda mala možnosť s týmto profesionálnym tanečníkom odfotiť a porozprávať. Možno sa niekto z našich mladých žiakov pustí tiež týmto smerom. Aj toto je cesta ako detí inšpirovať cez tanec k ďalšej aktivite.

ZŠ s MŠ sv. Margity