Vzdelávací seminár eTwinning pre stredoškolských učiteľov v Trojmestí Gdaňsk, Gdyňa, Sopot

73

V dňoch 6. – 9. 9. 2023 sme sa zúčastnili trilaterálneho seminára pod názvom Študent ako tvorca, hodnotiteľ a spotrebiteľ. Pracovné stretnutie stredoškolských učiteľov z Českej republiky, Slovenskej republika a Poľska sa konalo v tvz. Trojmestí Gdaňsk, Gdyňa, Sopot. Na vzdelávacom seminári v rámci programu eTwinning, SOŠ obchodu a služieb Púchov zastupovala Mgr. Miriam Kremeňová.

Program eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií. Poskytuje školám nástroje a služby. Dáva príležitosť získania nových vedomostí a skvelej komunikácii tak učiteľov ako i žiakov so svojimi európskymi partnermi.

Cieľom konferencie bolo oboznámenie sa s najnovšími vzdelávacími trendmi v programe eTwinning a kreatívnymi nástrojmi na vytváranie online projektov pre študentov. Prezentácie zaujímavých nápadov na realizáciu, ale najmä nadviazanie kontaktov s učiteľmi z iných krajín a hľadanie partnerov pre organizáciu spoločných aktivít. Počas seminára učitelia vytvorili medzinárodné tímy a začali pracovať na príprave spoločných projektov. SOŠ obchodu a služieb Púchov sa tak stala ďalšou európskou strednou školou, ktorá začala pracovať na platforme eTwinning.

Súčasťou pracovného stretnutia učiteľov bola i návšteva Majstrovstiev Európy mladých profesionálov EuroSkills 2023. Ide o podujatie v oblasti odborného vzdelávania žiakov a prehliadkou špičkových zručnosti v Európe, ktoré sa koná každé dva roky.

Miriam Kremeňová